НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:
Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.8.
328 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №4 від 21.11.2002 р.)

 

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

І.М. Сопушинський, І.С. Вінтонів, Г.Г. Гриник

 

ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

9

Ю.М. Дебринюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРЕНЕВИХ СИСТЕМ PICEA ABIES [L.] KARST. В ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

13

М.Н. Зеленський, І.С. Вінтонів

 

ТАКСАЦІЙНА БУДОВА ЗА ДІАМЕТРОМ ДЕРЕВОСТАНІВ КЛЕНА-ЯВОРА ЯК ЕЛЕМЕНТА ЛІСУ У КАРПАТАХ

28

А.К. Малиновський

 

СУКЦЕСІЇ РОСЛИННОСТІ: КЛАСИФІКАЦІЯ

32

П.Б. Хоєцький, В.П. Ходзінський, В.Б. Різун

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ЖИВЛЕННЯ КРОТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО В РОЗТОЧЧІ І ЗАХІДНОМУ ПОДІЛЛІ

42

Ю.Й. Каганяк, Г.В. Стрямець, Н.M. Ференц

 

ЗВ'ЯЗОК ТАКСАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СТИГЛИХ І ПЕРЕСТИГЛИХ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ РОЗТОЧЧЯ ІЗ СТУПЕНЕМ ЇХ РІЗНОВІКОВОСТІ

47

Н.В. Антонець

 

ОСОБЛИВОСТІ НАСІННОГО ПОНОВЛЕННЯ ДУБУ ТА ЙОГО СУПУТНИКІВ ПІД ВПЛИВОМ СЕРЕДОУТВОРЮЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИКИХ КОПИТНИХ ТВАРИН У ДІБРОВАХ ЛІСОСТЕПОВОЇ І СТЕПОВОЇ ЗОН

51

Ю.О. Клименко

 

ФОРМУВАННЯ ДЕРЕВНОЇ РОСЛИННОСТІ ПАРКІВ КИЄВА

56

О.Л. Кратюк

 

МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО ОБЛІКУ БОРОВИХ ПТАХІВ

62

І.Є. Кульчицький-Жигайло

 

МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ГІРСЬКИХ ЛІСІВ НА МАКСИМАЛЬНІ ВИТРАТИ ВЕСНЯНИХ ПОВЕНЕЙ

66

С.А. Сторожук

 

СЕЗОННИЙ АСПЕКТ ДИНАМІКИ СТАДНОСТІ КОЗУЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА СВИНІ ДИКОЇ В УМОВАХ ЗАПОВІДНИКА "МЕДОБОРИ"

70

У.Б. Башуцька

 

БІОМОРФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ФЛОРИ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ШАХТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

76

Р.Б. Дудин

 

ВИДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ДЕРЕВНО-ЧАГАРНИКОВОЇ РОСЛИННОСТІ СТАРОВИННИХ ПАРКІВ М. ЛЬВОВА

79

А.В. Шлапак

 

УНІКАЛЬНІСТЬ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЇВКА" ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

82

З. Сієрота, А. Кольк

 

ПРО-ЕКОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ГОСПОДАРЧИХ ЛІСІВ В ПОЛЬЩІ

89

Г.Г. Гриник

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСІВНИЦТВА У ВАРШАВІ (ПОЛЬЩА) – СУЧАСНИЙ СТАН ТА ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

92

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

М.П. Мартинців, Й.Л. Ацбергер, І.В. Кузьо, Б.І. Сокіл

 

НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ КАНАТУ ІЗ ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ МАСАМИ

99

В.К. Тіунчик, В.Ю. Большинський

 

МЕХАНІЗАЦІЯ ДОГЛЯДОВИХ РУБАНЬ В МОЛОДНЯКАХ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

102

М.П. Мартинців, Л.О. Тисовський, О.В. Боратинський, І.М. Рудько

 

АНАЛІЗ РОБОТИ КАНАТНОЇ ЛІСОТРАНСПОРТНОЇ УСТАНОВКИ ЯК СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ

107

І.С. Ільків

 

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ МОРФОЛОГІЧНИМИ І ТАКСАЦІЙНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ДЕРЕВ БУКА ЛІСОВОГО МЕТОДАМИ МНОЖИННОЇ РЕГРЕСІЇ

111

М.П. Мартинців, М.Г. Адамовський, Б.В. Лисик, І.М. Рудько, М.В. Матіїшин, Є.А. Урбанюк, А.І. Гордєєв

 

РУХ ВАНТАЖНОЇ КАРЕТКИ У ЗОНІ ОПОРНОГО БАШМАКА ПІДВІСНОЇ ЛІСОТРАНСПОРТНОЇ УСТАНОВКИ

114

В.К. Тіунчик

 

ДО ПИТАННЯ КОРЕНЕНАСИЧЕНОСТІ ОРНОГО ШАРУ ҐРУНТУ НА НЕРОЗКОРЧОВАНИХ ВИРУБКАХ

120

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В.М. Максимів, В.В. Маслій, В.С. Гродзик

 

ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕПЛА У КИПЛЯЧОМУ ШАРІ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ПОДРІБНЕНИХ МАТЕРІАЛІВ

124

Є.М. Лютий, Л.О. Тисовський, П.П. Нахаєв, А.В. Ляшеник

 

МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ЧАСТИНКИ В ФІЛЬТРУВАЛЬНОМУ ЦИКЛОНІ

131

П.В. Білей, А.В. Полоз

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ АТМОСФЕРНОГО СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

137

М.В. Дендюк, Б.П. Поберейко, Я.І. Соколовський

 

АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМІВНОГО СТАНУ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ УСАДКИ У ПЕРІОД РЕГУЛЯРНОГО РЕЖИМУ СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

140

Б.М. Микичак, Я.М. Ханик, В.М. Гербей, І.М. Ільків, В.М. Кузьма

 

ГІДРОДИНАМІКА І КІНЕТИКА ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ШПОНУ ПРИ СТВОРЕННІ ПЕРЕПАДУ ТИСКІВ ЗА РАХУНОК РОЗРІДЖЕННЯ

147

І.М. Озарків

 

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО ТЕПЛО- І ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННЯ У ПРОЦЕСІ КОНВЕКТИВНО-РАДІАЦІЙНОГО СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

151

О.А. Кійко

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ЛІНІЇ З ДВОХ АГРЕГАТІВ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ-ШЛІФУВАННЯ ДЕРЕВОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ ЖОРСТКИМИ АБРАЗИВНИМИ ЦИЛІНДРАМИ

154

Л.К. Гліненко, В.М. Фаст

 

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМ ПРИМУСОВОЇ ПОДАЧІ ПОВІТРЯ

162

Б.І. Кіндрацький

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПРИВОДУ ІЗ ЗАПОБІЖНОЮ МУФТОЮ З ПРОФІЛЬНИМ ЗАМИКАННЯМ У СТОПОРНОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ

169

В.Р. Пасіка, О.М. Полюдов

 

ГЕОМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ КРИВОШИПНО-ПОВЗУННИХ МЕХАНІЗМІВ ЗА ЗАДАНИМ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ПОВЗУНА

174

О.Б. Ференц, С.О. Манзій, Л.Н. Горбачова, В.О. Маєвський, В.М. Сторожук, А.Я. Терлецький, А.О. Ференц

 

НОРМУВАННЯ ВИТРАТ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СТРУГАНОГО ШПОНУ

179

І.В. Петришак

 

ТВЕРДІСТЬ ШЛІФУВАЛЬНИХ ДРІБНОЗЕРНИСТИХ АБРАЗИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

183

І.Т. Ребезнюк

 

ВИЗНАЧЕННЯ КУТА ШВИДКОСТІ РІЗАННЯ НА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СТРІЧКОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТАХ

186

Ю.В. Книш, В.С. Гродзик

 

ТЕПЛООБМІН МІЖ ПОТОКОМ ГАЗУ І МАТЕРІАЛОМ У ШТАБЕЛІ

192

Ю.І. Грицюк

 

СПОСІБ ПОЕТАПНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЛАНУ РОЗКРОЮ ПЛИТОФОРМАТНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗАГОТОВКИ

193

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

Я.В. Кульчицький

 

ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

204

Б.Й. Шургот

 

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

208

Г.Я. Аніловська

 

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВИ ДЛЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ США І НІМЕЧЧИНИ-ФРН)

214

В.І. Сабадош

 

ПРО РАЦІОНАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

218

С.С. Гринкевич

 

ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ

221

І.Б. Дулин

 

ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ В СИСТЕМІ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ

225

Р.Р. Кирилюк

 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

227

С.Е. Коновал

 

ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ТА РИНКОВУ ФІНАНСОВІ МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

231

Б.В. Кульчицький

 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У КОНТЕКСТІ ПРІОРИТЕТНИХ КОНЦЕПЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ

236

Я.С. Лапчук, Б.М. Шевчик

 

МІКРОПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ЕТНОКУЛЬТУРНА ТРАДИЦІЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНА ЗМІНА

241

С.М. Панчишин, А.В. Стасишин, Н.М. Холод

 

ЕКОНОМІЧНІ СУБ'ЄКТИ В ТОВАРНІЙ ФОРМІ ВИРОБНИЦТВА

243

Н.М. Рущишин

 

ПРО ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

248

І.І. Стеців, Т.В. Бурбеза

 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ФІНАНСОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

254

Р.І. Стеців

 

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ТЕОРЕТИЧНО – ПІЗНАВАЛЬНИЙ АСПЕКТ

256

У.Р. Сухорська

 

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ

259

Н.О. Хижнякова

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ УТИЛІЗАЦІЇ МАКУЛАТУРИ

264

В.З. Холявка

 

КОНЦЕПЦІЯ ПЛАТНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ

269

Станіслав Ґржеляк

 

СТАН І ХАРАКТЕР РИНКУ ПРАЦІСВІТ, ЄВРОПА, ПОЛЬЩА

271

О.М. Ліпич

 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧО-
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

280

Г.А. Лех

 

СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ ТА ЗА РУБЕЖЕМ

283

І.В. Стасюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

289

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

О.М. Римар, І.С. Керницький

 

ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО РОЗВ'ЯЗКУ ПРОСТОРОВОЇ КОНТАКТНОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ТІЛ З РЕАЛЬНИМИ РОЗМІРАМИ

292

О.В. Гаврильченко, Р.В. Юревич, О.В. Шуміліна

 

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ НА ЖОРСТКІСТЬ ТА МІЦНІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ ПЛОСКОЇ ПРУЖНОЇ СИСТЕМИ, ЯКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У БАГАТОМАСНИХ ВІБРОМАШИНАХ ОБ'ЄМНОЇ ОБРОБКИ

298

О.І. Думанський

 

ЗАГАЛЬНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ КРУЧЕННЯ ПОРОЖНИСТИХ ПРИЗМАТИЧНИХ ВАЛІВ (БРУСІВ)

301

Б.І. Сокіл, М.Б. Сокіл

 

ПЕРІОДИЧНІ ATEB-ФУНКЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ З ІМПУЛЬСНИМ ЗБУРЕННЯМ

304

Є. Сторчун, В. Калин, Ю. Сторчун

 

ЗБІЖНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ БІООБ'ЄКТІВ

311

Т.В. Іванишин

 

ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИНХРОННИХ БАГАТОВЕРСТАТНИХ ЛІНІЙ З ПОСТІЙНИМ РИТМОМ РОБОТИ У ВИРОБНИЦТВІ ВІКОННИХ І ДВЕРНИХ БЛОКІВ

314

І.Р. Головач, М.М. Мисик, Р.Р. Курка

 

ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКРЕТНОЇ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОКОДОБУВНОЇ ДІЛЬНИЦІ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ

319