НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:
Сучасні теоретичні розробки в деревообробному і меблевому виробництвах /

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.5.
200 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №5 від 27.06.2002 р.)

 

1. НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДЕРЕВООБРОБНОМУ ТА МЕБЛЕВОМУ ВИРОБНИЦТВАХ

В.М. Максимів, П.В. Білей, О.А. Кійко, Л.А. Яремчук

 

ПРОБЛЕМИ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБЛЕННЯ ТА МЕБЛЯРСТВА У КОНТЕКСТІ ВУЗІВСЬКОЇ НАУКИ

10

Л.А. Яремчук, В.М. Максимів, Г.В. Сомар

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЧИЩЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ ІЗ СУШАРОК В ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ ЦЕХАХ

12

С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ВІБРОАКУСТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПИЛЯЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ

15

О.Б. Ференц, Л.Н. Горбачова

 

АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІКОННИХ БЛОКІВ

17

В.М. Сторожук, В.С. Джигирей, В.М. Максимів

 

СУЧАСНА ШУМОВИМІРЮВАЛЬНА АПАРАТУРА: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В ГАЛУЗІ

19

Л.Я. Сорока, П.В. Білей

 

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У СТОЛЯРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

22

М.І. Савенець

 

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИХ ПОКРИТТІВ НА ДЕРЕВИНІ ПОЛІУРЕТАНОВИМИ ЛАКОФАРБОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ

24

Б.Я. Кшивецький, О.П. Гупало

 

ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНА СТІЙКІСТЬ КЛЕЙОВИХ З'ЄДНАНЬ НА ТЕРМОПЛАСТИЧНІЙ ОСНОВІ

26

В.І. Криштапович, В.М. Максимів

 

ВПЛИВ СТРУКТУРИ ЛІНІЙ СКЛАДАННЯ МЕБЛЕВИХ ВИРОБІВ НА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

28

В.С. Джигирей, В.М. Максимів, В.М. Сторожук

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РІВНІВ ЗВУКОВОГО ТИСКУ ЛІСОПИЛЬНОЇ ДІЛЬНИЦІ

32

В.М. Голубець, Б.О. Магура

 

ДО ПИТАННЯ ШЛІФУВАННЯ ФАНЕРИ АБРАЗИВНИМ ІНСТРУМЕНТОМ БАГАТОШАРОВОЇ СТРУКТУРИ

34

С.В. Гайда

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОБОТИЗАЦІЇ МЕБЛЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

38

І.Г. Войтович, В.С. Кійко, А.С. Кушпіт, Б.В. Прокопович

 

АНАЛІЗ СПОСОБІВ НАНЕСЕННЯ КЛЕЮ НА ШКАНТОВІ З'ЄДНАННЯ У ДЕРЕВООБРОБЛЕННІ

40

Л.А. Яремчук, В.М. Ганцюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ОПОРЯДЖЕННЯ ПЛИТНИХ МАТЕРІАЛІВ

43

В.М. Максимів, Р.І. Мацюк, В.В. Маслій

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПИЛОПРОДУКЦІЇ

46

В.М. Максимів, Л.Н. Горбачева, В.В. Маслій

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЕВ'ЯНОГО ДОМОБУДУВАННЯ

48

Р.В. Павлюк

 

ВПЛИВ РЕЖИМІВ ЗАГОСТРЮВАННЯ ЗУБІВ СТАЛЕВИХ ПИЛОК НА ШОРСТКІСТЬ І МІКРОТВЕРДІСТЬ ЇХ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ

50

М.М. Мисик

 

СПОСІБ ГЕНЕРУВАННЯ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ ЕРЛАНГА

54

Л.Я. Сорока

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЛІНІЙ СТОЛЯРНО-МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА

58

Ю.І. Грицюк

 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КАРТ РОЗКРОЮ З СУЦІЛЬНИМИ ПОЗДОВЖНІМИ І ЗМІЩЕНИМИ ПОПЕРЕЧНИМИ ПРОПИЛАМИ

61

Л.Я. Сорока, О.Б. Ференц

 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ

80

Д.Л. Дудюк

 

ОБЧИСЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ МІЖОПЕРАЦІЙНИХ ЗАПАСІВ МІЖ ДІЛЬНИЦЯМИ ОДНАКОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

83

З.П. Гаталяк

 

КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

88

2. ТЕПЛОМАСООБМІННІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЕВООБРОБНІЙ ГАЛУЗІ

Я.І. Соколовський

 

НАПРУЖЕННЯ І ДЕФОРМАЦІЇ У ДЕРЕВИНІ В ПРОЦЕСІ СУШІННЯ

92

П.В. Білей

 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СПОСОБІВ СУШІННЯ КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ КОЛОЇДНИХ МАТЕРІАЛІВ

102

А.І. Дубинін, В.В. Майструк, Ю.О. Малик

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГАЗОПИЛОВОГО ПОТОКУ В ЦИКЛОНІ З ПРОМІЖНИМ ВІДВЕДЕННЯМ ОСАДЖЕНОГО ПИЛУ

109

Д.П. Кіндзера, Я.М. Ханик, В.М. Атаманюк

 

ВПЛИВ ДИСПЕРСНОГО СКЛАДУ ВУГІЛЛЯ НА КІНЕТИКУ СУШІННЯ У ЩІЛЬНОМУ ШАРІ

111

А.І. Мацьків

 

ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

115

І.М. Озарків, М.С. Кобринович

 

АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

118

І.М. Озарків

 

УЗАГАЛЬНЕНИЙ КРИТЕРІАЛЬНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЧАСУ КОНВЕКТИВНОГО СУШІННЯ ТОНКИХ ПИЛО- І ЛИСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

121

О.В. Станіславчук, Я.М. Ханик, Л.З. Білецька, В.П. Дулеба

 

СУШІННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПАСТОПОДІБНИХ МАТЕРІАЛІВ

126

В.І. Топчій, Я.М. Ханик

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ КАРТОНІВ

129

П.В. Білей, І.А. Соколовський

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

133

В.Б. Фаст

 

МОДЕЛЬ ПОВІТРОВОДУ ПОСТІЙНОГО ПЕРЕТИНУ ДЛЯ ШАФ СУШІННЯ 3 ПОДАЧЕЮ ПОВІТРЯ У ПРОТИЛЕЖНІ ТОРЦІ

137

П.В. Білей, Л.А. Яремчук

 

СУЧАСНІ СПОСОБИ РАДІАЦІЙНОГО СУШІННЯ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ

140

Б.П. Маслов, И.А. Цурпал

 

КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ИЗОТРОПНЫХ ВЯЗКОУПРУГИХ ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИЙ С МИКРОТРЕЩИНАМИ

143

З.Ю. Мазяк, Я.М. Ханик, І.М. Ільків, О.М. Креховецький

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ МЕХАНІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ ВОЛОГИ З ТВЕРДОГО ПОРИСТОГО ТІЛА

148

3. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ

В.М. Голубець, О.Б. Гасій

 

ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ВАКУУМНИХ ЙОННО-ПЛАЗМОВИХ КОНДЕНСАТІВ В УМОВАХ ДІЇ АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩ

151

О.І. Думанський

 

ЗАГАЛЬНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ КРУЧЕННЯ СУЦІЛЬНИХ ПРИЗМАТИЧНИХ ВАЛІВ (БРУСІВ)

156

С.В. Зубик

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЖОРСТКОСТІ ПЕЛЮСТКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

160

В.В. Олійник, Н.Л. Пандяк, М.Ф. Федина

 

СИНТЕЗ ТА РЕНТГЕНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ТРИФТОРМЕТИЛСУЛЬФОНАТУ МІДІ(І) З АЛІЛТІОСЕЧОВИНОЮ

161

Б.П. Поберейко, Я.І.Соколовський

 

ВПЛИВ АНІЗОТРОПІЇ ДЕРЕВИНИ НА ЗАЛЕЖНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ УСАДКИ З НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМІВНИМ СТАНОМ У ВИСУШУВАНИХ ПИЛОМАТЕРІАЛАХ

162

Є.В. Харченко, К.К. Колесник

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕОРЕТИЧНИХ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ ПУСКУ ПРИВІДНОЇ УСТАНОВКИ З ПРУЖНОЮ ВТУЛКОВО-ПАЛЬЦЕВОЮ МУФТОЮ

167

М.П. Мартинців, І.М. Рудько, М.В. Матіїшин

 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НЕСУЧИХ КАНАТІВ БАГАТОПРОЛЬОТНИХ КАНАТНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК В ЗОНІ ОПОРНОГО БАШМАКА

173

О.Б. Новаківський

 

ЛАКОФАРБОВІ ПОКРИТТЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ НАСТИЛІВ ПІДЛОГ

178

А.М. Лудин, В.В. Реутський

 

СИНТЕЗ ПРОСТИХ ЕФІРІВ З ВІДХОДІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ГІДРОЛІЗНОГО СПИРТУ

180

4. ДИЗАЙН І МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО