НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:
Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.2. – 260 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №5 від 28.02.2002 р.)

 

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.Н. Зеленський, С.В. Жмурко

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТАКСАЦІЙНОЇ БУДОВИ ЗА ДІАМЕТРОМ СОСЕН ЗВИЧАЙНОЇ І БАНКСА У ЗМІШАНИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

7

Є.І. Цурик

 

СПЕЦИФІКА ТАКСАЦІЇ ТА ВПОРЯДКУВАННЯ ЛІСІВ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

12

В.П. Рябчук, Л.С. Осадчук, Т.В. Юськевич

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА СМОЛОПРОДУКТИВНІСТЮ

17

Л.І. Копій

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСИСТОСТІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

20

А.І. Гузій

 

ПРОСТОРОВО-ТИПОЛОГІЧНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ ПТАХІВ ЛІСОСТАНІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

24

А.Д. Шовган

 

НОВІ ДАНІ ЩОДО РОДУ ROSA L. НА ВОЛИНСЬКІЙ ВИСОЧИНІ

26

М.І. Сорока

 

РОСЛИННІСТЬ ВИРУБОК УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

31

В.П. Краснов, І.Т. Гулик

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕСНЯНОГО СПАДУ РІВНЯ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 137CS М'ЯЗІВ ДИКОГО КАБАНА НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПОЛІССІ УКРАЇНИ

35

О.О. Орлов, В.П. Краснов

 

КІЛЬКІСНА ФІТОІНДИКАЦІЯ ҐРУНТОВИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ДОСТУПНОСТІ 137Cs ДЛЯ КОРЕНЕВОГО ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН В ЕКОСИСТЕМАХ ЛІСОВИХ СФАГНОВИХ БОЛІТ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

47

В.К. Тіунчик, Ю.О. Гром'як

 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ДЛГО "ЛЬВІВЛІС"

55

P.M. Гречаник

 

ХІМІЧНА ПРИРОДА ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ ОПЛОДНІВ БУКА ЛІСОВОГО (FAGUS SILVATICA L.)

58

Ю.Й. Каганяк, Г.Г. Гриник, В.В. Лавний

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТВІРНОЇ СТОВБУРІВ ДУБА ЧЕРВОНОГО ТА ЯСЕНА ЗВИЧАЙНОГО

65

Н.Г. Лук'янчук

 

СЕЗОННА ДИНАМІКА ПІДНАМЕТОВИХ ТРАВ'ЯНИСТИХ СИНУЗІЙ У ЛІСОПАРКУ БІЛОГОРЩА В ОКОЛИЦЯХ МІСТА ЛЬВОВА

68

А.К. Малиновський

 

ЦЕНОТАКСОНОМІЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЛИСТЯНИХ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

73

Г.Б. Лукащук

 

ФЛОРИСТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЗРУБІВ ҐОРҐАН

78

П.Б. Хоєцький

 

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛУ КРОТА В УКРАЇНІ

81

У.Б. Башуцька

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛОРИ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ШАХТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧО-ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

84

В.П. Коба

 

ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ І ЕНЕРГІЯ ПРОРОСТАННЯ ПИЛКУ PINUS PALLASIANA D. DON. У НИЖНЬОМУ ПОЯСІ КРИМСЬКИХ ГІР

87

В.Р. Ковалишин

 

ПРИНЦИПИ ЛІСОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

90

В.О. Божок

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЛОДОНОШЕННЯ ТА ПІДГОТОВКИ НАСІННЯ КАРІЇ ДО ВИСІВУ

93

В.І. Козловський

 

ВАЖКІ МЕТАЛИ У МОХАХ ТА ЛИШАЙНИКАХ АЛЬПІЙСЬКОГО ПОЯСУ ЧОРНОГОРИ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

96

2. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

П.В. Білей, Ж.Я. Гуменюк, Ю.М. Губер

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ З ДЕРЕВИНИ ТВЕРДИХ ЛИСТЯНИХ ПОРІД

102

В.М. Голубець, О.В. Білоус

 

ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗМІЦНЕНИХ ЕЛЕКТРОІСКРОВОЮ І ЛАЗЕРНОЮ ОБРОБКОЮ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЕЙ ПРИ ТОЧІННІ ДЕРЕВИННИХ МАТЕРІАЛІВ

107

І.В. Кузьо, В.М. Палаш, М.П. Мартинців

 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВИРОБІВ МАШИНОБУДУВАННЯ

116

Є.М. Лютий, П.П. Нахаєв, А.В. Ляшеник

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИКЛОНІВ ІЗ ФІЛЬТРУЮЧИМИ ЗОВНІШНІМИ СТІНКАМИ

121

Б.В. Прокопович

 

З ІСТОРІЇ СІРНИКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

125

Б.В. Прокопович, І.Г. Войтович, B.C. Кійко

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ШКАНТОВИХ З'ЄДНАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КЛЕЙОВИХ КАПСУЛ

132

Л.О. Тисовський, М.П. Мартинців

 

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ КАНАТА ПІДВІСНОЇ ЛІСОТРАНСПОРТНОЇ УСТАНОВКИ

136

О.М. Римар, Б.С. Штангрет, П.П. Нахаєв

 

ДОТИЧНІ НАПРУЖЕННЯ ДЛЯ КОЛОВОГО КОНТАКТУ ПРОСТОРОВОЇ ЗАДАЧІ

140

Н.Ф. Чопенко

 

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОКРИТТІВ ПІДЛОГ ІЗ ДЕРЕВИНИ

143

І.M. Біланін

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПОНОВКИ РОЗКРЯЖУВАЛЬНИХ УСТАНОВОК

147

В.І. Криштапович, В.М. Максимів

 

ОЦІНКА ТРИВАЛОСТІ РИТМУ СКЛАДАЛЬНИХ ЛІНІЙ ЗІ СИНХРОННИМ КОНВЕЙЄРОМ ТА ВІЛЬНИМ РИТМОМ

151

Н.Л. Пандяк

 

ТЕРМОДЕСТРУКЦІЯ ПЕРОКСИДІВ АЛКІНІВ ЗА ВІДСУТНОСТІ РОЗЧИННИКА

153

M.M. Мисик

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ФАКТИЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ ВІД КОЕФІЦІЄНТА СТАБІЛЬНОСТІ ТРИВАЛОСТЕЙ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ РІЗНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ НОМІНАЛЬНИХ ПРОДУКТИВНОСТЕЙ ВЕРСТАТІВ

157

О.В. Яріш

 

РОЗШИРЕННЯ ГАМИ КОЛЬОРІВ ПІГМЕНТОВАНИХ ПОКРИТТІВ ШЛЯХОМ МОДИФІКАЦІЇ РЕЦЕПТУРИ КОМПОЗИЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ УФ-ОБЛАДНАННЯ

162

А.В. Полоз

 

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЖИМІВ КОНВЕКТИВНОГО СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

167

Д.І. Лелюк

 

ТЕРМІЧНА ОБРОБКА ДЕРЕВОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ В КАМЕРАХ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ

169

О.А. Кійко

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ РОЗПОДІЛУ ТОВЩИНИ ДЕРЕВОСТРУЖКОВОЇ ПЛИТИ

172

В.В. Шостак

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ОБ'ЄМУ БУНКЕРІВ В ЛІНІЯХ З ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ

177

3. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

О.В. Майор, О. Кутна

 

ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ЕКОПОЛІТИКИ

181

О.М. Адамовський

 

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ФОНДУ ГІРСЬКИХ ЛІСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

185

М.Т. Бець

 

УПРАВЛІННЯ ЗА ВІДХИЛЕННЯМИ ЯК МЕТОД ОЦІНКИ ПРИБУТКОВОСТІ ОПЕРАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

188

С.В. Корягіна

 

ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ І СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА

192

В.Т. Польовська

 

МАРКЕТИНГ ЯК НАУКА: ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ

195

В.О. Варениця

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ТА ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ДВА РОКИ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

200

4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Д.Л. Дудюк, Л.Д. Загвойська

 

ДО ОЦІНКИ НАКЛАДАННЯ ВТРАТ ЧАСУ В АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ

207

Ю.А. Дайновський, Л.К. Гліненко

 

ГРАФІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗАДАЧ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

209

О.І. Думанський

 

УЗАГАЛЬНЕНА МЕТОДИКА РОЗВ'ЯЗАННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ОБМЕЖЕНИХ ПЛАСТИНЧАСТИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПІД ДІЄЮ ЗОСЕРЕДЖЕНИХ СИЛОВИХ ФАКТОРІВ

214

Л.Д. Загвойська

 

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ТА АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ І ФУНКЦІЙ ВИТРАТ

221

В.М. Максимів, Л.Я. Сорока, В.І. Криштапович, P.P. Курка

 

ОЦІНКА СТАБІЛЬНОСТІ ОПЕРАЦІЙ У ДЕРЕВООБРОБЛЮВАЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

226

А.Г. Загородній, З.О. Коваль

 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЗВ'ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ)

229

М.К. Колісник, О.О. Маслак

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП ЧЕРЕЗ МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ГРУП ПОКАЗНИКІВ

233

І.А. Вікович

 

КОЛИВАННЯ І АНАЛІЗ ОДНОШАРНІРНОЇ МАЯТНИКОВОЇ ШТАНГИ ОБПРИСКУВАЧА ДЛЯ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН

238

Ю.І. Грицюк

 

РЕГУЛЯРНЕ ДВОВИМІРНЕ РОЗМІЩУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ОБ'ЄКТІВ У МЕЖАХ ПРЯМОКУТНОЇ ПЛОЩИНИ

243