НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.4.
304 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №2 від 18.09.2001 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Є.І. Цурик

 

ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА В ЗАПОВІДНИХ ЛІСАХ КАРПАТ

8

Ю.М. Дебринюк

 

РОЗТОЧЧЯ ЯК ЛІСОКУЛЬТУРНИЙ РАЙОН ТА ОСОБЛИВОСТІ ЛІСОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НЬОМУ

12

А.І. Гузій

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ ПТАХІВ БЕРЕЗОВО-СОСНОВИХ ЛІСІВ БАСЕЙНІВ РІЧОК БІЕБРЖ І ПРИП'ЯТЬ У ГНІЗДОВИЙ ПЕРІОД

26

Р.Б. Дудин

 

ДЕРЕВА – ДОВГОЖИТЕЛІ СТАРОВИННИХ ПАРКІВ

29

Л.І. Копій

 

НАПРЯМКИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ СМЕРЕКОВИХ ЛІСОСТАНІВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

32

М.І. Швець, Ю.Й. Каганяк, Г.Г. Гриник

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

38

М.М. Король, М.П. Горошко

 

МОДЕЛЮВАННЯ РОСТУ ГІРСЬКИХ НАСАДЖЕНЬ ЗА БІОМЕТРИЧНИМИ ОЗНАКАМИ

41

І.В. Шукель, В.М. Михайлюк, М.С. Михайлюк, Ю.В. Ніжаловський

 

ПОПУЛЯЦІЙНА ОЦІНКА ПІДЛІСКОВОГО ЯРУСУ НАСАДЖЕНЬ ШПИЛЬКОВИХ ІНТРОДУЦЕНТІВ ЗАХІДНОПОЛІСЬКОГО ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО РАЙОНУ

47

О.П. Сорочинський, Е.Л. Звенигородський, Л.Я. Сіренко, Т.Б. Ковальова

 

ТОРСІОННІ ПОЛЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

54

Н.Г. Лук'янчук

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДНАМЕТОВОГО ТРАВ'ЯНИСТОГО ВКРИТТЯ У ЗАХИСНИХ ЛІСОСМУГАХ ЗОН ВІДВЕДЕННЯ КОЛІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ

56

С.Б. Марутяк

 

ВЕРТИКАЛЬНА СТРУКТУРА РОСЛИННОСТІ ГАЗОНІВ ЛЬВІВЩИНИ

61

В.В. Сеник, В.М. Фірман

 

ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

68

Р.М. Гречаник

 

ХІМІЧНА ПРИРОДА ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ ЛИСТОВОГО ОПАДУ БУКА ЛІСОВОГО (FAGUS SILVATICA L.)

71

Р.М. Гречаник, А.Т. Краснянський, М.П. Лісовий

 

УЧАСТЬ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ ОПАДУ ЯЛИЦІ БІЛОЇ У МІКРОКЛОНАЛЬНОМУ РОЗМНОЖЕННІ БУКА ЛІСОВОГО

78

Я.М. Слободян, М.О. Сірко, П.Я. Слободян, Т.Г. Шпільчак

 

КУЛЬТУРАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ LAETIPORUS SULPHUREUS, PLEUROTUS OSTREATUS, FISTULINA HEPATICA В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ

80

С.М. Іваницький

 

ВІДТВОРЕННЯ КОРІННИХ ЛІСОСТАНІВ ШЛЯХОМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОВНИХ ПОРІД

84

Г.Д. Лялюк

 

НАЯВНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

87

М.В. Онищук

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ШВИДКОРОСЛИХ ПОРІД ІНТРОДУЦЕНТІВ У ЛІСОМЕЛІОРАТИВНІ НАСАДЖЕННЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

90

С.І. Миклуш, Р.І. Дудич

 

РІСТ ДУБОВО-БУКОВИХ КУЛЬТУР ОПІЛЛЯ

94

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В.М. Голубець, О.В. Білоус

 

ПОБУДОВА РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗНОШУВАННЯ ПРИ РІЗАННІ ДЕРЕВИНИ ІНСТРУМЕНТОМ ІЗ СТАЛІ У8 З КОМПЛЕКСНИМ ПОКРИТТЯМ

109

В.В. Шостак

 

РЕМОНТОПРИДАТНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІНІЇ ПРЕСУВАННЯ ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ

115

С.В. Гайда

 

ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА МІЦНОСТІ ВЕРТИКАЛЬНИХ СТІНОК КОРПУСНИХ МЕБЛЕВИХ ВИРОБІВ

120

С.С. Мергель, В.Ю. Большинський

 

ВПЛИВ ЕКСТРАГУВАННЯ НА ФІЗИКО-АКУСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ДЕРЕВИНИ ЯВОРА

123

І.А. Вікович

 

РОЗПОДІЛ НАПРУЖЕНЬ В ОСНОВНИХ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТАХ ПРИЧІПНОГО ШТАНГОВОГО ОБПРИСКУВАЧА ПРИ ВИКОНАННІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОБПРИСКУВАННЯ

124

А.Т. Пічугін, З.О. Сірик, О.Г. Лук'яненко, І.П. Лаушник

 

ВПЛИВ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР НА МІЦНІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВТОМНУ ДОВГОВІЧНІСТЬ АЛЮМІНІЄВО–ЛІТІЄВИХ СПЛАВІВ

128

А.В. Полоз, І.А. Соколовський

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ КОНВЕКТИВНОГО СПОСОБУ СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

132

О.Б. Гасій, Й.Л. Ацбергер

 

ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ МЕТАЛО- І ДЕРЕВОРІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ ЙОННО-ПЛАЗМОВИМ НАПИЛЕННЯМ

135

І.С. Афтаназів, Я.М. Кусий, О.В. Широков

 

ВІБРАЦІЙНО-ВІДЦЕНТРОВЕ ЗМІЦНЮВАЛЬНЕ ОБРОБЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ ДОВГОМІРНИХ ТРУБЧАСТИХ ВИРОБІВ

140

В.В. Широков, Л.А. Арендар, Н.Б. Рацька

 

ВПЛИВ ФОСФІДНОЇ ЕВТЕКТИКИ НА ЗНОШУВАНІСТЬ, БУДОВУ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОМІЦНИХ ЧАВУНІВ

144

В.В. Широков, Ю.І. Василенко, В.А. Зазуляк

 

ВПЛИВ ЛЕГУЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ АЛЮМІНІЮ ПРИ ТЕРТІ З МІДДЮ

147

В.В. Широков, Х.Б. Василів

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПОКРИТЬ ЗІ СПОЛУК У МЕТАЛЕВИХ РОЗПЛАВАХ

153

О.В. Манько, А.Є. Стецько, О.П. Стецьків, П.Є. Гнатюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИФУЗІЙНОГО ШАРУ НА ВИСОКОВУГЛЕЦЕВІЙ СТАЛІ У 10 ПІСЛЯ КЗО

158

В.М. Федірко, І.М. Погрелюк, З.О. Сірик

 

ВПЛИВ ТЕКСТУРИ ДЕФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ЗАХИСНИХ АЗОТОВАНИХ ШАРІВ ТИТАНУ

167

Р.В. Павлюк

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ЗАГОСТРЕННЯ ЗУБІВ СТАЛЕВИХ ПИЛОК АБРАЗИВНИМИ КРУГАМИ З ПЕРЕРВНОЮ РОБОЧОЮ ПОВЕРХНЕЮ

171

С.Т. Зубик, Е.М. Матвєєв

 

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛАСТИЧНИХ АБРАЗИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

174

О.М. Кондратюк, І.Г. Радонь

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ОБРОБКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗМІНИ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ, ЯКА ОБРОБЛЯЄТЬСЯ

178

І.П. Кравець

 

ВПЛИВ БУДОВИ БУКА НА ЯКІСТЬ ЙОГО ГІДРОТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ

181

І.М. Гончар, О.Д. Пристая

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЖОРСТКОГО АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРОБЦІ МАСИВНОЇ ДЕРЕВИНИ

182

Ja. Sokolovskyy, J. Welling, B. Poberejko, R. Filiniouk

 

DETERMINATION AND CONTROL OF THE LUMBER STRESSED-STRAINED STATE IN THE PROCESS OF DRYING

184

Є.М. Лютий, П.П. Нахаєв, А.В. Ляшеник

 

ВПЛИВ ФІЛЬТРУВАЛЬНОЇ СТІНКИ НА РОЗПОДІЛ ТАНГЕНЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ШВИДКОСТІ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ У ЦИКЛОНАХ

190

В.М. Голубець, О.А. Кійко, Б.О. Магура

 

ВПЛИВ ВМІСТУ ЗЕРНА, ЗВ'ЯЗУЮЧОГО МАТЕРІАЛУ ТА ЗЕРНИСТОСТІ НА ТВЕРДІСТЬ АБРАЗИВНИХ КРУГІВ

195

В.М. Сторожук

 

ЗАХИСНІ СМУГИ ОЗЕЛЕНЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОГО МЕТОДУ ЗНИЖЕННЯ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСТ

198

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В
ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

В.О. Варениця

 

АНАЛІЗ ПРОХОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО СТАБІЛІЗАЦІЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ТА ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

204

С.С. Дикий

 

ПИТАННЯ ОЦІНКИ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

213

Ю.І. Грицюк

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ МЕБЛЕВИХ ЗАГОТОВОК З ПДМ

216

Г.М. Воляник, Н.І. Колінько, Т.В. Коломієць

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ

225

О.М. Яворська, Н.І. Коломієць

 

ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

228

А.В. Івануса

 

ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

231

О.В. Нєвєров

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

237

С.І. Лебедевич

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ (СТАНДАРТАМИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

240

М.Т. Бець

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РИНКУ

244

Н.М. Кисіль

 

ОЦІНКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

248

О.Я. Лазор, О.Д. Лазор

 

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ ВЛАДНИХ РІШЕНЬ ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТНИМИ ОРГАНАМИ

252

О.Я. Савчук, Н.В. Савчук

 

ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЗАПОРУКА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

258

І.П. Онуфрик

 

ПІДХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ В ЕКОНОМІЦІ

260

А.В. Шлапак

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА В ЛІСАХ І РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОНАХ

264

С.С. Дикий

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОКАЗНИКІВ ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

266

С.Є. Дяків

 

ЛІСОВИЙ ФОНД ДОЛИНСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ В СИСТЕМІ НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

269

Н.Я. Наливайко

 

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ

272

      5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Д.Л. Дудюк, Л.Д. Загвойська

 

НАБЛИЖЕНА ОЦІНКА ВТРАТ У ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ

275

Т.В. Іванишин

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ РОБОТИ ТРИВЕРСТАТНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ БРУСКОВИХ ЗАГОТОВОК З ГНУЧКИМ АГРЕГАТУВАННЯМ ОБЛАДНАННЯ

281

Я.Ф. Кулешник

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОЧАТКОВОГО РОЗПОДІЛУ ВОЛОГОСТІ У ДЕРЕВИНІ

285

А.М. Яцун

 

СПОСІБ ФОРМУВАННЯ, ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ СТЕРЕОСКОПІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ У СИСТЕМІ ТЕЛЕЗВ'ЯЗКУ PAL

288

І.А. Забрамна

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ОСНОВНИХ МЕХАНІЗМІВ ТРИВЕРСТАТНОЇ КАЛІБРУВАЛЬНО-ШЛІФУВАЛЬНОЇ ЛІНІЇ ДСП І ДЕТАЛЕЙ З НИХ

290

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ