НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.1. – 208 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №3 від 26.03.2001 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Я.М. Шляхта

 

ДЕФОРМАЦІЯ КРОН ХВОЙНИХ ПАРКОУТВОРЮВАЧІВ ВІД СНІГУ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

7

А.І. Гузій

 

ОСОБЛИВОСТІ ГНІЗДОВОГО НАСЕЛЕННЯ ПТАХІВ ЧИСТИХ СОСНОВИХ БОРІВ У РІЗНИХ РАЙОНАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

10

М.Н. Зеленський, В.М. Сасюк

 

МОНІТОРИНГ ЛІСІВ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА ЙОГО ЗАВДАННЯ

14

Р.О. Яцик

 

СОСНА КЕДРОВА В ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ БУКОВИНИ

17

Р. Гречаник, Г. Баранецький,  Л. Вронська

 

ФЛАВОНОЇДИ В ДЖЕРЕЛАХ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН

21

П.Б. Хоєцький

 

СТАЦІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОСЕЛЕНЬ НОРНИХ ЗВІРІВ В УГІДДЯХ БУКАЧІВСЬКОГО ТА СКАЛАТСЬКОГО ЛІСНИЦТВ

23

І.С. Вінтонів, І.М. Сопушинський

 

ВПЛИВ ВИСОТНО-ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ НА БУДОВУ ДЕРЕВИНИ БУКА ЛІСОВОГО

26

О.В. Коренюк

 

ДИНАМІКА ВУДЕБНОГО ЛОВУ БИЧКІВ НА МІЛКОВОДДІ ОДЕСЬ­КОЇ ЗАТОКИ

31

Юрій Квач

 

СУЧАСНІ ДАНІ ЩОДО УРАЖЕНОСТІ РИБ РОДИНИ GOBIIDAE ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ І ХАДЖИБЕЙСЬКОГО ЛИМАНУ ЯК ІНДИ­КА­ТОР ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СЕРЕДОВИЩА

35

В.П. Шлапак

 

ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SILVESTRIS L.)

39

В.А. Арманаш

 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПЛОЩ І ЗАПАСІВ БУ­КОВИХ ЛІСІВ БУКОВИНИ

43

Г.Г. Гриник

 

КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ РЯДАМИ РОЗПОДІЛІВ ТАКСА­ЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ФІТОМАСОЮ КРОНИ МІШАНИХ НАСАДЖЕНЬ ЯЛИЦІ БІЛОЇ В БЕСКИДАХ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

47

В.А. Майборода

 

РІСТ ЧИСТИХ ТА ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕНЬ ДУБА ЧЕРВОНОГО БОРЕАЛЬНОГО З УЧАСТЮ ЯСЕНА ЗВИЧАЙНОГО В УМОВАХ ВОЛОГОЇ ГРАБОВОЇ ДІБРОВИ

52

Л.І. Копій

 

ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

54

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

О.М. Удовицький

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ДИНАМІЧНОСТІ ПРИ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСАХ РОБОТИ ПРИВОДА КАНАТНОЇ УСТАНОВКИ

60

В.М. Левринець

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ І ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГАЛЬМІВНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ

63

М.П. Мартинців, В.М. Мартинців

 

АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ КАНАТНИХ ЛІСОТРАНС­ПОРТ­­НИХ СИСТЕМ

67

В.К. Тіунчик

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ В ЛІСОВИХ КОМПЛЕКСАХ НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ

71

М.М. Борис

 

АНАЛІЗ ТЯГОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОЛІСНОЇ ТРЕЛЮВАЛЬНОЇ МАШИНИ

73

Adolf Janeček

 

ANALÝZA ZMĚN OPTIMÁLNÍ RYCHLOSTI PŘI TRANSFORMACI ENERGIE RŮZNÝMI ENERGETICKÝMI ZDROJI

79

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

С.В. Гайда

 

РОЗРАХУНОК КОРПУСУ МЕБЛЕВОГО ВИРОБУ НА МІЦНІСТЬ

85

О.В. Білоус, В.М. Голубець, О.Б. Гасій, О.Й. Юга

 

ВПЛИВ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ НА СТІЙКІСТЬ ІНСТРУМЕНТУ ПРИ ТОЧІННІ ДЕРЕВИНИ

88

І.М. Озарків, В.П. Селедець, І.А. Соколовський, А.І. Мацьків, С.А. Шевчук

 

ІНЖЕНЕРНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ КОНВЕКТИВНОГО СУШІННЯ ТОНКИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ, ШПОНУ І ДОЩЕЧОК

94

Л.Н. Горбачова, О.M. Бартусевич

 

ВПЛИВ РОЗМІРІВ ПИЛОВОЧНИКА НА ВИХІД ПИЛОПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОГО БУДИНКОБУДУВАННЯ

99

I.М. Грiнер, В.О. Морозов

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦIЙНИХ ПОКАЗНИКIВ ЯКОСТI ПРУЖ­НИХ АБРАЗИВНИХ КРУГIВ

101

І.О. Гузьова, Я.М. Ханик, В.М. Атаманюк

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ДИСПЕРСНОГО МАТЕРІАЛУ В ЩІЛЬНОМУ ШАРІ

104

І.М. Заяць, О.В. Шувалюк

 

ДО ПИТАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ГОРБИЛІВ

110

Б.Я. Кшивецький, Б.В. Прокопович

 

ДО ПИТАННЯ МІЦНОСТІ І ДОВГОВІЧНОСТІ КЛЕЙОВИХ З'ЄДНАНЬ

113

В.В. Шостак

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕМОНТОПРИДАТНОСТІ ГІДРАВЛІЧНОЇ ПІД­ЧАС­ТИНИ ЛІНІЇ ПРЕСУВАННЯ ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ

116

В.В. Пуна

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ МЕРЗЛОЇ ДЕРЕВИНИ СТРІЧ­КО­ВОЮ ПИЛКОЮ

120

Є.В. Харченко, К.К. Колесник

 

РОЗРАХУНОК ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРО­МЕХА­НІЧ­НІЙ ПРИВІДНІЙ СИСТЕМІ З ПРУЖНОЮ МУФТОЮ

124

І.Р. Кенс, С.С. Мергель, О.Г. Алещенко

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-АКУСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЕРЕВИНИ

129

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В
ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

Л.І. Максимів, Л.Д. Загвойська

 

МАГІСТРИ ЕКОНОМІКИ ДОВКІЛЛЯ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ –ЛІДЕРИ ХХІ СТОРІЧЧЯ

134

М.В. Римар, О.І.Руда

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

137

С. Мельник

 

ЛІСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА (КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ)

145

О.М. Борщевич

 

УМОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ

150

О.І. Дребот

 

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОГОМОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ НА ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

159

Вієслав Янік

 

СИСТЕМА ЗАОХОЧЕННЯ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІРМИ

165

Ю.І. Грицюк

 

РОЗРАХУНОК ПРИБУТКІВ ПІДПРИЄМСТВА ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗКРІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

170

Tadeusz Kośka

 

WIEDZA O STANIE RYNKU PODSTAWĄ NEGOCJACJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

181

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ