НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:

Лісівницькі дослідження в Україні (VI-i Погребняківські читання)/
Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.4. – 220 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №7 від 28.09.2000 р.)

Передмова

1. ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА П.С. ПОГРЕБНЯКА

2. ЛІСОЗНАВСТВО, ЛІСІВНИЦТВО

Ю.М. Дебринюк

 

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ LARIX DECIDUA MILL

18

В.К. Заїка

 

РІСТ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ

25

В.Я. Заячук

 

МОДЕЛЬ ІНТЕГРОВАНОГО ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ КАЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ

30

А.Й. Швиденко

 

ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ТА ЕКОСИСТЕМОЛОГІЯ

33

Л.І. Копій

 

ВІКОВА СТРУКТУРА БУКОВИХ ЛІСІВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ І ШЛЯХИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ

35

А.Є. Червонний

 

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДРІБНЕНОЇ ДЕРЕВИНИ ГІЛОК НА СУМАРНУ БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ

39

М.О. Галів

 

ГРАБОВІ ДІБРОВИ У ЗАПЛАВІ РІКИ ДЕСНИ

43

В.В. Грінченко, В.О. Рибак, А.О. Грищенко

 

ВІДНОВЛЕННЯ КОРІННОГО ТИПУ ДЕРЕВОСТАНІВ – ВАЖЛИВИЙ ЗАХІД ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА БІОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ

47

Д.Ю. Карабчук

 

ПРО МІНЛИВІСТЬ ФІТОМАСИ ДЕРЕВНОЇ ЗЕЛЕНІ ЯЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ

50

В. Лавний

 

ПРО ЛІСИ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО АВСТРІЇ

54

А.К. Малиновський

 

ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДЕРЕВНО-ЧАГАРНИКОВОЇ РОСЛИННОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

58

К.А. Малиновський, А.К. Малиновський

 

ЛІСІВНИЦТВО І ФІТОЦЕНОЛОГІЯ: ПАРАЛЕЛІ І ПЕРСПЕКТИВИ

65

В.Ф. М'ястківський

 

ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОГО КРУГООБІГУ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ЛІСОСТАНАХ РІЗНОГО СКЛАДУ ДІБРОВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

73

Л.С. Осадчук

 

ВПЛИВ СМОЛОПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРИРІСТ ЗА ДІАМЕТРОМ ПРИ ПІДСОЧЦІ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ

79

О.Г. Полякова

 

ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ НА РОДЮЧІСТЬ СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ЛІСУ

81

І.М. Попадинець, Г.І. Оліяр, О.Б. Михайлів

 

ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАВ'ЯНОГО ПОКРИВУ ДУБОВО-БУКОВИХ НАСАДЖЕНЬ В УМОВАХ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "МЕДОБОРИ"

84

І.М. Сопушинський, І.С. Вінтонів

 

БУДОВА ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ БУКА ЗАЛЕЖНО ВІД ВИСОТНО-ЕКОЛОГІЧНОГО ГРАДІЄНТА

89

В.А. Арманаш, М.Н. Зеленський

 

СТРУКТУРА БУКОВОГО ПІДРОСТУ В ЛІСАХ БУКОВИНИ

95

В. Чумак, П. Дуеллі, Ф. Гамор, М. К. Обріст, П. Вірц

 

ПОРІВНЯННЯ ВИДОВОГО БАГАТСТВА БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН БУКОВИХ ПРАЛІСІВ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА ТА ЕКСПЛУАТОВАНОГО ЛІСУ СІЛЬВАЛЬД У ШВЕЙЦАРІЇ

99

Ю.Й. Каганяк, В.А. Майборода

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ РОСТУ ТА ФІТОМАСИ КРОНИ МОДРИНОВО-ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ

106

3. ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СЕЛЕКЦІЯ, ОЗЕЛЕНЕННЯ

А.М. Зеленський, М.Н. Зеленський

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ СКЛАДУ ЯЛИНОВО-ДУБОВИХ КУЛЬТУР ВОЛИНСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ

114

М.І. Гордієнко, С.Б. Ковалевський

 

ВПЛИВ ДОГЛЯДОВИХ РУБАНЬ В КУЛЬТУРАХ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ НА ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА РОЗВИТОК ТРАВ'ЯНИСТИХ РОСЛИН

120

П.С. Гнатів

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ АГРОНОМІЧНОЇ ХІМІЇ В ДЕНДРОЛОГІЇ: СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ

125

О.Т. Яремчук

 

САДИ НА ДАХАХ САНАТОРІЮ "ГОРНЫЙ ВОЗДУХ"

(М.ЖЕЛЕЗНОВОДСЬК, РОСІЯ)

134

Р.М. Гречаник, О.Ф. Базюк, Ю.Й. Каганяк, Г.Г. Гриник

 

МІКРОКЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ БУКА ЛІСОВОГО

137

О.Є. Клименко, М.І. Клименко

 

ВПЛИВ ШТУЧНОГО КИСЛОТНОГО ДОЩУ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ПИЛКУ І ПЛОДОНОШЕННЯ ДЕЯКИХ ПЛОДОВИХ РОСЛИН

142

Л.М. Кондратюк

 

РІСТ ПРОРОСТКІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО НА РАННІХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ

146

С.І. Кукурудза

 

СОЦІОЕКОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ НАЙБІЛЬШИХ МІСТ УКРАЇНИ

151

О.С. Мажула, В.П. Войтюк

 

ДИНАМІКА УРОЖАЙНОСТІ ПЛАНТАЦІЙ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

155

Ю.А. Мельник

 

ДЕРЕВНО-ЧАГАРНИКОВІ ВИДИ ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНОГО ТАБОРУ "ЛІСОТЕХНІК"

162

М.Я. Музика

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІНУ ПОРІД У СВІЖІЙ ГРАБОВІЙ ДІБРОВІ

166

В.Т. Харчишин

 

RHODODENDRON LUTEUM SWEET – НОВИЙ ІНТРОДУЦЕНТ У ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ

170

І.В. Шукель, В.М. Михайлюк

 

КОНЦЕПЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНТРОДУЦЕНТІВ У ФОРМУВАННІ ЛІСУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

174

4. МИСЛИВСТВОЗНАВСТВО, ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ЛІСУ

А.І. Гузій

 

СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ ПТАХІВ ЧИСТИХ СОСНОВИХ БОРІВ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

180

П.Я. Слободян

 

ОСЕРЕДКИ ВСИХАННЯ ЯЛИНИ СКОЛІВСЬКИХ БЕСКИДІВ У РІЗНИХ ТИПАХ ЛІСУ

182

П.Б. Хоєцький

 

СУЧАСНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЇ ВОВКА В УКРАЇНІ

184

Я.І. Капелюх

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРНІТОКОМПЛЕКСІВ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "МЕДОБОРИ"

190

В.Л. Мєшкова

 

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СПАЛАХІВ МАСОВОГО РОЗМНОЖЕННЯ КОМАХ-ДЕФОЛІАТОРІВ У ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ

195

В.Д. Бондаренко, М.В. Чернявський, П.Б. Хоєцький, О.М. Литвиненко, Е.М. Рогатньова

 

ЗАСАДИ ЛІСОВОЇ ТИПОЛОГІЇ В МИСЛИВСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ТА БІОТЕХНІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

198

С.А. Сторожук

 

ТЕРІОФАУНА ЗАПОВІДНИКА "МЕДОБОРИ"

210