НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ :

Охорона біорізноманіття: теоретичні та прикладні аспекти.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.3. – 316 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №11 від 28.12.2000 р.)

Передмова

ПРОБЛЕМА БІОРІЗНОМАНІТТЯ – ТРАДИЦІЇ І ПРІОРИТЕТИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОХОРОНА ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

Копій Л.І.

 

РОЛЬ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ У СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УМОВАХ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

40

Малиновський А.К.

 

ФЛОРОЦЕНОТИП ШИРОКОЛИСТЯНИХ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

44

Парпан Т.В.

 

БІОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯЛИЦІ БІЛОЇ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЄВРОПІ ТА В УКРАЇНІ

54

Калинович Н.О.

 

ПАЛІНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ВЕРХНЬОДНІСТРОВСЬКОЇ РІВНИНИ В ГОЛОЦЕНІ

69

Пацура І.М., Третяк П.Р.

 

БУКОВІ ЛІСИ В ҐОРҐАНАХ

75

Петрова Л.М.

 

РОСЛИННІСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА "МОРШИНСЬКИЙ"

80

Цурик Є.І.

 

СПЕЦИФІКА СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ КАРПАТ

87

Дебринюк Ю.М., Юрків З.М.

 

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ В УМОВАХ РОЗТОЧЧЯ-ОПІЛЛЯ

94

Лук'янчук Н.Г.

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДНАМЕТОВОГО РОСЛИННОГО ПОКРИВУ В СОСНОВИХ ЛІСАХ РОЗТОЧЧЯ ТА ЙОГО ОХОРОНА

104

Козаровський І.І.

 

ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ СМЕРЕКИ У ВОЛОГОМУ СМЕРЕКОВОМУ СУБОРІ ҐОРҐАН

112

Черневий Ю.І., Король М.М., Коваль Л.М.

 

ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СИСТЕМ ГОЛОВНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ НА ПРОЦЕСИ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ В БОЛЕХІВСЬКОМУ ДЕРЖЛІСГОСПІ

117

Мандзюк В.Б.

 

ФАКТИЧНА І ПОТЕНЦІЙНО МОЖЛИВА ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ СВІЖОГО ДУБОВО-СОСНОВОГО СУБОРУ В УМОВАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ

121

Іваницький С.М.

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІСИСТОСТІ В АГРОЛАНДШАФТАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ

127

ПІДСУМКИ АДАПТАЦІЇ РОСЛИН НА ЛЬВІВЩИНІ

Третяк П.Р., Гнатів П.С., Щербина М.О.

 

ДЕНДРОФЛОРА БОТАНІЧНИХ САДІВ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ ЛЬВІВЩИНИ

133

Мазепа М.Г., Ган Т.В., Артемовська Д.В.

 

КОЛЕКЦІЯ ДЕНДРАРІЮ БОТАНІЧНОГО САДУ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

157

Івченко А.І., Мельник А.С., Брошко Є.С., Гринюк Ю.Г.

 

КОЛЕКЦІЯ ДЕНДРОФЛОРИ АРБОРЕТУМУ БОТАНІЧНОГО САДУ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

161

Єфремова О.О., Лискович З.М., Демкович О.Й., Павлюк Г.М., Мелешко І.Г.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ІНТРОДУКЦІЇ ОКРЕМИХ ВИДІВ ТРАВ'ЯНИСТОЇ ФЛОРИ КАРПАТ У ЛЬВОВІ

168

Горбенко Н.Є., Козуліна Т.О.

 

ДЕРЕВНІ ЛІАНИ ЛИЧАКІВСЬКОГО ЦВИНТАРЯ

175

Івченко А.І.

 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОВИДОВОЇ МІНЛИВОСТІ ДУБА ЧЕРВОНОГО

177

Шляхта Я.М.

 

ДЕНДРОФЛОРА М. ДРОГОБИЧА ТА ЇЇ ЗБАГАЧЕННЯ

186

Гнатів П.С., Артемовсъка Д.В.

 

ВУГЛЕВОДНИЙ МЕТАБОЛІЗМ ЛИСТКІВ У ЗВ'ЯЗКУ З МІНЕРАЛЬНИМ ЖИВЛЕННЯМ ДЕРЕВ У ДЕГРАДОВАНОМУ ДОВКІЛЛІ

192

Гнатів П.С.

 

СЕЗОННА ДИНАМІКА МЕТАБОЛІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ЛИСТКІВ ДЕРЕВНИХ ПОРІД У АНТРОПОГЕНІЗОВАНОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

201

Данчук О.Т.

 

ЗНАЧЕННЯ ІНТРОДУКЦІЇ ДЕРЕВНИХ ПОРІД ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

211

РЕЗУЛЬТАТИ ОРИГІНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Кобів Ю.Й.

 

ПОПУЛЯЦІЙНО-ОНТОГЕНЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ, БІОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА PEDICULARIS OEDERI VAHL (SCROPHULARIACEAE) У ЧОРНОГОРІ

217

Дмитрах Р.І.

 

ВНУТРІШНЬОПОПУЛЯЦІЙНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ВИДІВ РІЗНОСТАТЕВИХ РОСЛИН

226

Василишина В.М.

 

МІНЛИВІСТЬ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК І НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ SYMPHYTVM CORDATOW WALDST. ЕТ КІТ. ЕХ WILLD. В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

232

Пірко Я.В.

 

ПОПУЛЯЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОСНИ ГІРСЬКОЇ ТА СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНДЕКСУ ФОРМИ ШИШКИ

237

Стрямець Г.В.

 

СВІТЛО І ТЕПЛО ЯК ФАКТОРИ ПЛОДОНОШЕННЯ ДИКОРОСЛИХ ДІВ (НА ПРИКЛАДІ РОДУ RUBUS L.)

240

Олексюк П.С.

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ ТА СОРТІВ ВИДІВ ЛОМИНІС В ОЗЕЛЕНЕННЯ

243

Марискевич О.Г., Шпаківська І.М.

 

БІОТИЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТІВ У БУКОВИХ ПРАЛІСАХ БОРЖАВИ (СХІДНІ КАРПАТИ)

245

Царик І.Й.

 

ТЕМНИ ДЕСТРУКЦІЇ МЕРТВИХ РОСЛИННИХ РЕШТОК В ПЕРВИННИХ І АНТРОПОГЕННО ЗМІНЕНИХ УГРУПОВАННЯХ СОСНИ МУГО (PINUS MUGO TURRA)

249

Ященко П.Т.

 

НОВІ ЛОКАЛІТЕТИ РІДКІСНИХ ВИДІВ ФЛОРИ НА ЗАХІДНОМУ ПОЛІССІ

252

Марутяк С.Б.

 

ФОРМУВАННЯ ЦЕНОТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ГАЗОНІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ҐРУНТУ

260

Гузій А.І.

 

ПРОСТОРОВО-ТИПОЛОГІЧНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ ПТАХІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ У ГНІЗДОВИЙ ПЕРІОД

269

Базюк І.В.

 

НОВА ЗНАХІДКА MUTINUS CANINUS FR. В УКРАЇНСЬКОМУ РОЗТОЧЧІ

272

Іванець О.Р.

 

БЮЦЕНОТИЧНІ КОМПЛЕКСИ ЗООПЛАНКТОНУ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ

275

Решетило О.С.

 

СТАТЕВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ КУМОК (BOMBINA) В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

279

Капрусь І.Я.

 

НОГОХВІСТКИ (COLLEMBOLA) ЛІСОВИХ І ЛУЧНО-СТЕПОВИХ ЕКОСИСТЕМ МЕДОБОРІВ

283

Козловський М.П.

 

НЕМАТОДОФАУНА ДУБОВИХ ЛІСІВ ВЕРХІВ'Я БАСЕЙНУ ДНІСТРА

292

Бондаренко В.Д., Хоєцький П.Б.

 

ПРО СТАН ТА СТРАТЕГІЮ ВІДТВОРЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ ВЕЛИКИХ ССАВЦІВ

298

Олейнюк О.Р.

 

КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ВНУТРІКВАРТАЛЬНИХ ДВОРИКІВ В ЩІЛЬНІЙ ЗАБУДОВІ ІСТОРИЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВОВА З ВИКОРИСТАННЯМ ТІНЕВИТРИ­ВАЛИХ ТА ТІНЕЛЮБИВИХ РОСЛИН (НА ПРИКЛАДІ ПЛОЩІ РИНОК)

304

Імшенецька Н.А.

 

ВИРІШЕННЯ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ AUTOCAD®

307