Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > МАКСИМІВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

МАКСИМІВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Віце-президент Лісівничої академії наук України, 
декан технологічного факультету Національного лісотехнічного університету України, 
доктор технічних наук, професор

 

Максимів Володимир Михайлович народився 9 лютого 1956 року в с. Вовків Перемишлянського р-ну Львівської обл. У 1975 році з відзнакою закінчив Львівський технікум механічної обробки деревини за спеціальністю „Меблеве виробництво”. У 1980 році закінчив з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут (ЛЛТІ, тепер – Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю „Технології деревообробки”, отримавши кваліфікацію інженера-технолога з автоматизації.
Кандидатську дисертацію на тему „Інтенсифікація функціонування стрічкопилкових лісопиляльних потоків” захистив у 1988 році. У 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему ”Методи обґрунтування ефективних варіантів ліній меблевого виробництва”. Вчене  звання доцента присвоєно у січні 1993 року, професора – у грудні 2002 року.
Після закінчення технікуму працював на Фастівській меблевій фабриці. У ЛЛТІ працював інженером, завідувачем лабораторії, молодшим та старшим науковим співробітником. Викладацьку роботу розпочав старшим викладачем кафедри автоматизації виробничих процесів, електротехніки та теплотехніки у 1989 році.
З 2000 р. – декан технологічного факультету Українського державного лісотехнічного університету, професор кафедри технології деревообробки та захисту деревини.
Основна педагогічна діяльність пов’язана із підготовкою фахівців за напрямами „Деревооброблювальні технології”, „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” , „Облік і аудит”. Викладає дисципліни, пов’язані з автоматизацією процесів виробничої та інтелектуальної діяльності: „Автоматика та автоматизація виробничих процесів”, „Системи автоматизованого проектування у галузі”.
Як голова Науково-методичної комісії з напряму „Деревооброблювальні технології”, веде значну роботу з удосконалення підготовки фахівців для деревообробної та меблевої промисловості України. Є співавтором розроблення навчальних планів і програм для підготовки бакалаврів та магістрів за відповідним напрямом. Бере участь у роботі державних комісій з атестації та акредитації. У 2008-2009 рр. – експерт ДАК.
Основними напрямами наукової діяльності Максиміва В.М. є підвищення ефективності роботи технологічних потоків та автоматизованих ліній у деревообробці і меблярстві, дослідження процесів поздовжнього розпилювання колод на конкретний вид пилопродукції. Наукова діяльність тісно пов’язана із виробництвом. Протягом останніх десяти років Максимів В.М. є керівником робіт, які виконуються на замовлення Міністерства промислової політики України.
За період науково-педагогічної діяльності вчений опублікував понад 150 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Серед них:
Максимів В.М. Моделювання процесів функціонування автоматизованих ліній деревообробки. – К.: ІСДО, 1997. – 185 с.
Дудюк Д.Л., Максимів В.М., Сорока Л.Я. Моделювання і оптимізація технологічних потоків лісопереробки. – К.: ІСДО, 1996. – 418 с.
Дудюк Д.Л., Загвойська Л.Д., Максимів В.М., Сорока Л.Я. Елементи теорії автоматичних ліній. - К.: ІЗМН, 1998. – 192 с.
Валюх О.А., Максимів В.М. Елементи теорії автоматичного керування. – Львів: Афіша, 2002. – 125 с.
Озарків І.М., Білей П.В., Максимів В.М. Теплові процеси у деревообробці. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2008. – 262 с.
Професор Максимів В.М. бере активну участь у підготовці кадрів найвищої кваліфікації. Ініціатор відкриття нової спеціальності для захисту дисертацій – „Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини”. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій за вказаною спеціальністю.
З 2007 р. вчений є головним редактором міжвідомчого наукового журналу „Лісове господарство, лісова, паперова та деревообробна промисловість”. Сформував міжнародну редакційну колегію, матеріали публікуються англійською мовою. Журнал розсилається у Польщу , Словаччину, Румунію, Австрію, США та інші країни.
За вагомий внесок у підготовку фахівців професор Максимів В.М. нагороджений Почесними грамотами НЛТУ України, Почесною грамотою Міністерства промислової політики, Почесними грамотами міських голів м. Києва й м. Львова та іншими відзнаками.
Домашня адреса: 79032  м. Львів, вул. Пасічна, 90, кв.63; контактні телефони: роб. – 032-238-44-96; дом. – 240-48-65; моб. – 067-749-26-09; е-mail: vmmax@ukr.net
nach oben