Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

facebook youtube vk 

 

 

 

 

Вчена рада

Вчена рада

Склад Вченої ради університету

Найменування документу Перегляд
ПОЛОЖЕННЯ про Вчену Раду  Енергія електрична Львів
План роботи Вченої Ради Енергія електрична Львів
УХВАЛИ
Вченої Ради НЛТУ України
"Про міжнародну діяльність університету" 27.10.2016

"Про функціонування на кафедрі ботаніки, деревознавства та недеревних ресурсів лісу Гербарію Національного лісотехнічногоуніверситету України (міжнародний акронім LWFV)"

27.10.2016

"Про роботу приймальної комісії університету в 2016 році та завдання на 2017 рік"

29.09.2016

"Про національно-патріотичне виховання студентів університету"

30.06.2016
"Про виконання ухвали Вченої ради університету від 21 травня 2015 року "Про екологізацію освітнього процесу в Навчально-науковому інституті екологічної економіки і менеджменту"" 26.05.2016

"Про профорієнтаційну роботу щодо прийому на навчання абітурієнтів у 2016р."абітурієнтів у 2016р."

26.05.2016
"Про підвищення ролі студентського самоврядування у процесах державотворення відповідно до Концепції розвитку студентського самоврядування в Україні" 26.05.2016
“Про стан та перспективи підготовки магістрів деревооброблювальних та меблевих технологій у контексті дуальної освіти” 26.04.2016
"Про міжнародну співпрацю кафедр Навчально наукового інституту екологічної економіки і менеджменту" 31.03.2016
"Про наукову, науково-технічну діяльність університету за 2015 рік та завдання на 2016 рік" 31.03.2016
"Про посилення організаційної роботи щодо прийому на навчання до університету в 2016 році" 31.03.2016
"Про зразки документів про вищу освіту для випускників Національного лісотехнічного університету України та двомовні довідники кваліфікацій" 26.06.2015
"Про хід виконання заходів університету щодо імплементації Закону України "Про вищу освіту" 26.06.2015

1. Адамовський Микола Григорович – голова Вченої ради університету, перший проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., професор;

2. Туниця Юрій Юрійович ректор, академік НАН України, д.е.н., професор;

3. Криницький Григорій Томкович – проректор з наукової роботи, д.б.н., професор;

4. Борис Микола Михайлович – проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та міжнародних зв'язків, к.т.н. доцент;

5. Цинтилюк Юрій Ількович – проректор з адміністративно-господарської роботи;

6. Миклуш Степан Іванович – директор Навчально-наукового інституту лісового та садово-паркового господарства, д.с.-г.н., професор;

7. Максимів Володимир Михайлович – директор Навчально-наукового інституту деревооброблювальних технологій і дизайну, д.т.н., професор;

8. Ребезнюк Ігор Тарасович – директор Навчально-наукового інституту інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., професор;

9. Динька Павло Кузьмич – директор Навчально-наукового інституту екологічної економіки і менеджменту к.е.н., доцент;

10. Онуфрик Петро Петрович – вчений секретар, нач. науково-дослідної частини, к.т.н., ст. наук, співр.;

11. Мирович Наталія Астеріївна – директор науково-технічної бібліотеки;

12. Бурда Анатолій Любомирович – головний бухгалтер;

13. Бойко Анатолій Антонович – голова профспілкового комітету працівників університету, доцент;

14. Гайдук Ігор Григорович – голова профспілкового комітету студентів і аспірантів університету;

15. Миськів Іван Михайлович – голова студентської ради університету

16. Бехта Павло Антонович – завідувач кафедри технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу, д.т.н., професор;

17. Библюк Нестор Іванович – завідувач кафедри лісових машин, д.т.н., професор;

18. Білей Петро Васильович – завідувач кафедри технологій сушіння та захисту деревини, д.т.н., професор;

19. Ванівська Олександра Миронівна – завідувач кафедри іноземних мов, к.пед.н., доцент;

20. Голубець Володимир Михайлович – завідувач кафедри технології матеріалів і машинобудування, д.т.н., професор;

21. Горошко Мирон Петрович – завідувач кафедри лісової таксації та лісовпорядкування, к.с.-г.н., професор;

22. Гузь Микола Михайлович – завідувач кафедри лісових культур і лісової селекції, д.с.-г.н., професор;

23. Дадак Роман Михайлович – директор Технологічного коледжу;

24. Кійко Орест Антонович – завідувач кафедри технологій меблів і виробів з деревини, д.т.н., професор;

25. Ковалишин Роман Володимирович – директор Закарпатського лісотехнічного коледжу;

26. Кондратюк Володимир Олександрович – завідувач кафедри історії України, політології та права, д.і.н., професор;

27. Копій Леонід Іванович - завідувач кафедри екології, д.с.-г.н., професор;

28. Кучерявий Володимир Панасович - завідувач кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології, д.с.-г.н., професор;

29. Лютий Євген Михайлович – завідувач кафедри прикладної механіки, д.т.н., професор;

30. Магазинщикова Ірина Петрівна – завідувач кафедри соціології та культурології, к.е.н., доцент;

31. Маєвський Володимир Олександрович – директор Центру доуніверситетської і післядипломної освіти д.т.н., професор;

32. Огородник Мирон Михайлович – завідувач кафедри обліку і аудиту, к.е.н., доцент,

33. Озарків Ігор Мирославович – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, д.т.н., професор;

34. Осадчук Леонід Семенович – завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу, д.с.-г.н., доцент;

35. Пацура Ігор Михайлович – директор Ботанічного саду загальнодержавного значення, к.с.-г.н., ст, наук, співр.;

36. Поберейко Богдан Петрович – завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., доцент;

37. Прусак Володимир Федорович – завідувач кафедри дизайну, к.пед.н., доцент;

38. Рібун Любомир Володимирович – завідувач кафедри економічної теорії, к.е.н., доцент;

39. Свистак Михайло Михайлович – директор Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату;

40. Семенюк Едуард Павлович – завідувач кафедри філософії та психології, д.ф.н., професор;

41. Синякевич Ігор Макарович – завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування, д.е.н., професор;

42. Славік Микола Іванович – завідувач кафедри фізичного виховання, к.пед. н., доцент;

43. Соколовський Ярослав Іванович – завідувач кафедри інформаційних технологій, д.т.н., професор;

44. Стадник Мирон Михайлович – завідувач кафедри вищої математики, д.т.н., професор;

45. Туниця Тарас Юрійович – завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, д.е.н., професор;

46. Федина Михайло Федорович – завідувач кафедри хімії, к.х.н., доцент,

47. Салапак Володимир Михайлович – завідувач кафедри фізики, к.ф-м.н., доцент;

48. Шевченко Григорій Сергійович – завідувач кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор;

49. Шостак Володимир Васильович – завідувач кафедри деревообробного обладнання та інструментів, д.т.н., професор;

50. Галай Іван Іванович – студент гр. ІМС - 21;

51. Грубель Іван Михайлович – студент гр. М - 32;

52. Воронович Сергій В'ячеславович – студент гр. ДТ - 31

53. Крицун Богдан Ярославович – студент гр. ЛГ - 21

 

МІАРЕП

iiarepМІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ-АСОЦІАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ.
Метою МІАРЕП є консолідація наукового і технологічного потенціалу європейських університетів та інших наукових інституцій задля розв'язку невідкладних екологічних проблем у Карпатському регіоні і прилеглих територіях на локальному, регіональному і міжнародному рівнях. Предметом діяльності МІАРЕП є: фундаментальні дослідження; прикладні дослідження з апробацією результатів на конкретній території; екологічний контроль; екологічний вишкіл і освіта; консультаційні послуги; видавнича діяльність.

WEC

wec_logo

Екологічна Конституція Землі – основний закон збереження спільної природної спадщини людства для його добробуту і сталого розвитку

Yu. Tunytsya  19 червня 2012 р.
На Конференції ООН зі сталого розвитку "Rio+20" (Бразилія) міжнародна експертна група науковців під керівництвом академіка Юрія Туниці провела круглий стіл "World Environmental Constitution: Toward a Sustainable Future"

nv ol wec lanu lib MEUU osvua pedpresa vnz