Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

facebook youtube vk 

 

 

 

 

Науково-дослідна частина

Науково-дослідна частина

Анотовані звіти 2010:

1. Прикладні: 1   2   3
2. Фундаментальні:   2   3   4   5   6   7   8
Науково-дослідний сектор (НДС)
НДС - наукова установа університету, що створює науково-технічну продукцію у формі науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних і технологічних робіт, надає науково-технічні послуги, виготовляє, випробовує і постачає дослідні зразки виробів (продукції).

Становлення НДС охоплює періоди:

- 1945-1955 рр. - формування наукової тематики, колективів виконавців та дослідно-експериментальної бази;

- 1956-1965 рр. - зміцнення матеріально-технічної бази наукових досліджень;

- 1966-1975 рр. - організація кафедральних і галузевих науково-дослідних лабораторій;

- 1976-1985 рр. - удосконалення системи управління науковою діяльністю та збільшення обсягів науково-технічної продукції;

- 1986-1995 рр. - спрямування наукової діяльності на виконання завдань у пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки України;

- з 1996 р. - розвиток фундаментальних наукових досліджень і формування елементів інноваційного підходу в науковій діяльності.

Науково-технічна продукція НДС базується на елементах інноваційного підходу - її новизна і конкурентноздатність захищені 750 охоронними документами, які є об'єктами промислової власності України, що використовуються у лісовому господарстві, лісовій, деревообробній та інших галузях економіки.
 

МІАРЕП

iiarepМІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ-АСОЦІАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ.
Метою МІАРЕП є консолідація наукового і технологічного потенціалу європейських університетів та інших наукових інституцій задля розв'язку невідкладних екологічних проблем у Карпатському регіоні і прилеглих територіях на локальному, регіональному і міжнародному рівнях. Предметом діяльності МІАРЕП є: фундаментальні дослідження; прикладні дослідження з апробацією результатів на конкретній території; екологічний контроль; екологічний вишкіл і освіта; консультаційні послуги; видавнича діяльність.

WEC

wec_logo

Екологічна Конституція Землі – основний закон збереження спільної природної спадщини людства для його добробуту і сталого розвитку

Yu. Tunytsya  19 червня 2012 р.
На Конференції ООН зі сталого розвитку "Rio+20" (Бразилія) міжнародна експертна група науковців під керівництвом академіка Юрія Туниці провела круглий стіл "World Environmental Constitution: Toward a Sustainable Future"

nv ol wec lanu lib MEUU osvua pedpresa vnz