Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

facebook youtube 

 

 

 

 

Оголошення про захист Комбарова Артема Михайловича

ПІБ здобувача: КОМБАРОВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ, кафедрі технологій сушіння і захисту деревини Національного лісотехнічного університету України Міністерства освіти і науки України.
Тема дисертації:  "РОЗРОБЛЕННЯ РЕСУРСООЩАДНИХ РЕЖИМІВ ПОЧАТКОВОГО НАГРІВАННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ПЕРЕД СУШІННЯМ"
Вид дисертації, спеціальність:  Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 05.23.06 − технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини
Науковий керівник (консультант):  Доктор технічних наук, професор Білей Петро Васильович, завідувач кафедри технологій сушіння і захисту деревини Національного лісотехнічного університету України, Заслужений діяч науки і техніки України
Дата, час і місце проведення захисту:  Захист дисертації відбудеться «11» травня 2016 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.04 у Національному лісотехнічному університеті України Міністерства освіти і науки України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань
Відомості про офіційних опонентів:

Доктор технічних наук, професор Лабай Володимир Йосифович, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції Національного університету «Львівська політехніка»

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Сірко Зіновій Степанович, доцент кафедри технології деревообробки Національного університету біоресурсів та природокористування України.

 Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук 
офіційного опонента 
 
Russell Wilson Authentic Jersey