Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

facebook youtube vk 

 

 

 

 

ny2017

Напрями підготовки

Інститут лісового і садово-паркового господарства

корпус №6, вул.Природна, 19, каб.32. тел.: 237-10-45; 239-27-26  www.lgf.lviv.ua

• лісове і садово-паркове господарство

Випускники напряму є фахівцями з вирощування, інвентаризації, користування, охорони і захисту лісових насаджень; з вирощування, формування лісових та декоративних насаджень, озеленення населених пунктів, промислових центрів, підприємств та садиб; збереження та примноження мисливської фауни, організації мисливського господарства, охорони мисливських угідь;

• архітектура (денна форма навчання)

Випускники напряму є фахівцями з проектування, планування та формування ландшафтних об'єктів, лісопарків, парків, зелених зон житлових масивів, садиб.

 


 

Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну

корпус №2, вул.Залізняка, 11, ка.93. тел.: 238-44-96; www.tfnltu.lviv.ua

•  деревооброблювальні технології

Випускники напряму є фахівцями з технології лісопиляльного, меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, сушіння і захисту деревини, дерев'яного домобудування, проектування процесів деревооброблення та виробів з деревини;

•  хімічна технологія

Випускники напряму є фахівцями з технології та проектування технологічних процесів лущеного та струганого шпону, фанери, пластиків, плитних матеріалів, целюлози та паперу;

•  комп'ютерні науки

Випускники напряму є фахівцями з розроблення програмного, інформаційного забезпечення систем комп'ютерного моделювання та автоматизованого проектування об'єктів і процесів лісопромислового комплексу;

• дизайн (денна форма навчання)

Випускники напряму є фахівцями з розроблення проектів меблів, виробів з деревини та оформлення інтер'єру житлових та промислових будівель.

 


 

Інститут інженерної механіки, автоматизації
та комп’ютерно-інтегрованих технологій

корпус №6, вул.Природна, 19, каб.22. тел.: 237-10-50; 239-27-33

• інженерна механіка

Випускники напряму є фахівцями з проектування, експлуатації, ремонту обладнання та інструментів, машин і механізмів для лісового господарства, деревообробної промисловості;

• лісозаготівля

Випускники напряму є фахівцями з технології та механізації лісосічних і лісогосподарських робіт, транспортування деревини, будівництва та експлуатації лісових доріг, проектування технологічних процесів та конструювання лісозаготівельного обладнання;

• автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Випускники напряму є фахівцями з автоматизації виробничих процесів деревооброблення та лісозаготівлі, проектування та монтажу систем автоматики, автоматизованих систем управління виробництвом і технологічними процесами, комп'ютерного моделювання технологічних ліній.

 


 

Інститут екологічної економіки та менеджменту

Головний корпус, вул.Генерала Чупринки, 105, каб.502. тел.: 237-89-04; 239-27-23 http://ieem.nltu.edu.ua/

• економіка підприємства (денна форма навчання)

Випускники напряму є фахівцями з функціональної та інформаційної підготовки проектів рішень з оперативного і стратегічного планування та управління підприємством, всіма його підрозділами і службами;

• менеджмент

Випускники напряму є фахівцями з економіки, менеджменту, організації, управління, економічного аналізу, економічного програмування, галузевої політики лісових та деревообробних підприємств; з міжнародної економіки та торгівлі, митної справи, спільного підприємництва, маркетингу, управління міжнародними проектами, міжнародного права;

• облік і аудит

Випускники напряму є фахівцями з питань економіки, бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та ревізії, банківської справи, статистики, страхування, податків та податкової політики.

• екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Випускники напряму є фахівцями з організації природоохоронної роботи на підприємствах і в установах, екологічної освіти, природозаповідної справи, проведення екологічного контролю та екологічного моніторингу;

 


 

Центр доуніверситетської і післядипломної освіти

Головний корпус, вул.Генерала Чупринки, 105, каб.206. тел.: 237-88-59; 239-27-41 www.dpo.nltu.edu.ua

Центр має такі підрозділи: підготовчі курси;  відділення післядипломної освіти (перепідготовка спеціалістів, курси підвищення кваліфікації); Мала лісова академія.

• підготовчі курси

Випускникам підготовчих курсів, які подають документи в університеті на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки (лісове і садово-паркове господарство; лісозаготівля; деревооброблювальні технології; хімічна технологія; інженерна механіка; комп’ютерні науки;  автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) за результатами атестації додається до 10 балів до конкурсної оцінки.

• перепідготовка спеціалістів

Перепідготовка спеціалістів здійснюється за такими ліцензованими в університеті спеціальностями: лісове господарство; садово-паркове господарство; технології лісосічних і лісоскладських робіт; технології деревообробки; автоматизоване управління технологічними процесами; обладнання лісового  комплексу; екологія та охорона навколишнього середовища; облік і аудит; менеджмент  організацій і адміністрування; менеджмент  зовнішньоекономічної  діяльності.

• підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації шляхом поглиблення професійних знань, умінь і навичок за ліцензованими спеціальностями.

• Мала лісова академія (МЛА)

Мала лісова академія входить до структури Малої академії наук України. До МЛА приймаються учні 9-10 класів, які проявили нахил до природничих наук.

Призерам нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково (до конкурсної оцінки) нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті.

 

nv ol wec lanu lib MEUU osvua pedpresa vnz