Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

facebook youtube 

 

 

 

 

Спеціальності та спеціалізації університету

Перелік спеціальностей та спеціалізацій університету

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 105,  к.107,
  тел. (032) 237-88-19, 239-27-15
  моб. 067-370-23-12, 063-137-69-68
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
http://pk.nltu.edu.ua

 

Спеціальність Спеціалізація бакалавра
Спеціалізація магістра
[22] Дизайн Дизайн Дизайн
[51] Економіка Економіка підприємства Економіка підприємства
Економіка довкілля і природних ресурсів Економіка довкілля і природних ресурсів
[71] Облік і оподаткування Облік і оподаткування
Облік і оподаткування
[73] Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування Менеджмент організацій і адміністрування
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент туризму
[101] Екологія Екологія Екологія
[122] Комп’ютерні науки
та інформаційні технології
Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні технології проектування
[131] Прикладна механіка Машини та устаткування лісового господарства
Деревообробче устатковання
Промисловий інжиніринг
[133] Галузеве машинобудування Машини та устатковання лісового господарства
Деревообробче устатковання
Промисловий інжиніринг
[151] Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
[161] Хімічні технології та інженерія Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини
[187] Деревообробні та
меблеві технології
Деревообробні та меблеві технології Технології деревообробки
Технології виробів з деревини
[191] Архітектура та містобудування Ландшафтна архітектура Ландшафтна архітектура
[205] Лісове господарство Лісове господарство Лісове господарство
Мисливське господарство Мисливське господарство
Лісова інженерія Лісова інженерія
[206] Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство

 

 

Інститут лісового і садово-паркового господарства

КОРПУС №6
вул.Природна, 19, каб.32
тел.: 237-10-45; 
239-27-26

http://ilspg.nltu.edu.ua

   

Лісове господарство
(спеціалізація: лісове господарство)

Лісове господарство
(спеціалізація: мисливське господарство)
Садово-паркове господарствоАрхітектура та містобудування
(спеціалізація: ландшафтна архітектура)
(денна форма навчання)
Випускники є фахівцями з організації та здійснення виробничо-господарської діяльності підприємств лісогосподарського профілю, створення, вирощування, догляду і формування високопродуктивних та біологічно-стійких лісових насаджень, охорони і захисту лісів, раціонального використання лісових ресурсів; Випускники є фахівцями з організації мисливських і лісомисливських господарств, охорони, захисту та примноження мисливських тварин, раціонального використання мисливських ресурсів, розробки технологій переробки продукції мисливського господарства, розвитку трофейної справи, опрацювання наукових рекомендацій з підвищення економічної ефективності ведення мисливського господарства; Випускники є фахівцями з проектування та реалізації заходів з озеленення населених пунктів, промислових центрів, підприємств і садиб, естетичного оформлення інтер'єрів та екстер'єрів, інвентаризації та створення високодекоративних об'єктів садово-паркового господарства. Випускники є фахівцями з проектування, планування та формування ландшафтних об'єктів, лісопарків, парків, зелених зон житлових масивів, садиб.

 

Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну

КОРПУС №2
вул.Залізняка, 11, ка.93
тел.: 238-44-96;

http://idtd.nltu.edu.ua

Деревообробні та меблеві технології

Хімічні технології та інженерія
(спеціалізація: технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини)

Комп'ютерні науки та інформаційні технологіїДизайн
(денна форма навчання)
Випускники є фахівцями з технології лісопиляльного, меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, сушіння і захисту деревини, дерев'яного домобудування, проектування процесів деревооброблення та виробів з деревини; Випускники є фахівцями з технології та проектування технологічних процесів лущеного та струганого шпону, фанери, пластиків, плитних матеріалів, целюлози та паперу; Випускники є фахівцями з розроблення програмного, інформаційного забезпечення систем комп'ютерного моделювання та автоматизованого проектування об'єктів і процесів лісопромислового комплексу; Випускники є фахівцями з розроблення проектів меблів, виробів з деревини та оформлення інтер'єру житлових та промислових будівель.

 

Інститут інженерної механіки,
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

КОРПУС №6
вул.Природна, 19, каб.22
тел.: 237-10-50;
239-27-33

http://imakit.nltu.edu.ua/

 

Прикладна механіка
(спеціалізації: машини та устатковання лісового господарства; деревообробче устатковання; промисловий інжиніринг)
Лісове господарство(спеціалізація: лісова інженерія)Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Випускники є фахівцями з організаційно-управлінської, господарської та інноваційної діяльності промислових підприємств, зокрема з інформаційно-технічного опрацювання виробничих об'єктів і процесів, розроблення й модернізування машин та устатковання, впровадження ефективних методів організування виробництва, надання інженерно-консультаційних послуг; Випускники є фахівцями з організування та керування лісогосподарськими виробництвами, зокрема з інженерії лісогосподарських і складських робіт, дорожнього будівництва й транспорту, проектування процесів та устатковання, логістики, відновлювальних джерел енергії, інформаційно-комунікаційних технологій і технологій захисту довкілля; Випускники є фахівцями з автоматизації виробничих процесів лісового господарства та деревообробчої промисловості, проектування та монтування систем автоматики, автоматизованих систем керування виробництвом і технологічними процесами, комп'ютерного моделювання технологічних ліній.

 

 

Інститут екологічної економіки та менеджменту

КОРПУС №1
вул.Генерала Чупринки, 105, каб.502
тел.: 237-89-04;
239-27-23

http://ieem.nltu.edu.ua/

Економіка
(спеціалізація: економіка підприємства) (денна форма навчання)

Економіка
(спеціалізація: економіка довкілля і природних ресурсів)
(денна форма навчання)

Облік і оподаткуваня

Екологія

Випускники є фахівцями з розробки стратегії розвитку підприємств, ціноутворення, бюджетування, планування діяльності підприємств та організацій з врахуванням екологічних, економічних і соціальних аспектів, оцінювання та формування інвестиційного портфелю підприємства, використання норм чинного законодавства, в процесі навчання опановують компетенції керівників економічних служб та відділів підприємств. Випускники є фахівцями із інтегрованим еколого-економічним способом мислення у сфері раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, аналізування та вирішення еколого-економічних проблем діяльності підприємств лісового сектору та інших галузей економіки, можуть працювати в державних і недержавних підприємствах, організаціях, установах, де зосереджуються на вирішенні проблем підвищення еколого-соціально-економічної ефективності їх діяльності.
Випускники є фахівцями з бухгалтерського обліку, аудиту та аналізування фінансово-господарської діяльності на еколого-економічних засадах, грошового обігу, ринку цінних паперів, страхування, податків та податкової політики. Набуті знання та компетенції здобувачів вищої освіти ґрунтуються на вивченні світового досвіду організації бухгалтерського обліку і звітності, особливостей обліку в лісовому секторі та інших галузях економіки, планування, складання і подання звітності підприємств та організацій за вітчизняними та міжнародними стандартами, фінансової та інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів, банківської та страхової справи. Випускники є фахівцями з екології та захисту навколишнього природного середовища, природоохоронної роботи на підприємствах і в установах, екологічної освіти, природозаповідної справи, проведення екологічної експертизи, екологічного моніторингу, екологічного аудиту та екологічного контролю. Підготовка фахівців спрямована на оволодіння знанням основних законів довкілля, глобальних, регіональних та локальних екологічних проблем, екологічної безпеки, процесів забруднень, класифікації, оцінювання та оптимізування екологічних ризиків та впливів.
Менеджмент (спеціалізація: менеджмент туризму)Менеджмент (спеціалізація: менеджмент організацій і адміністрування)Менеджмент(спеціалізація: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)
Випускники є фахівцями з організування роботи туристичних агенцій, комплексів, готелів, кемпінгів та інших об’єктів індустрії туризму. У процесі навчання студенти вивчають теоретичні засади формування туристичної політики, управління ризиками туристичної діяльності, обґрунтування інвестицій в індустрію туризму України, особливості надання окремих видів туристичних послуг, набувають практичні навики організування мисливського туризму, проведення екскурсійних турів, знайомляться з найпопулярнішими туристичними та природозаповідними об’єктами. Випускники є фахівцями з розроблення на еколого-економічних засадах стратегічних та оперативних планів діяльності підприємств, обґрунтування та прийняття ефективних управлінських рішень, планування розвитку персоналу підприємства, координування командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві, організування та раціоналізації робочих місць, організування ефективної системи обміну інформацією, розроблення ефективної системи мотивування та оплати праці, формування та розвитку організаційно-виробничої структури підприємств, установ, організацій. Випускники є фахівцями з розроблення стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ, організацій з урахуванням еколого-економічних, міжнародних та політичних ризиків, аналізування, планування і оптимізування зовнішньоекономічної діяльності підприємства, обґрунтування та вибору організаційних форм ведення міжнародного бізнесу, розроблення та управління міжнародними проектами, логістичного забезпечення міжнародного бізнесу, митного оформлення товарів та супровідної документації для міжнародних перевезень.
 

nv ol wec lanu lib MEUU osvua pedpresa vnzlib gerbariy

 

 

Russell Wilson Authentic Jersey