Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

facebook youtube 

 

 

 

 

Національний лісотехнічний університет України і Університет сталого розвитку м. Еберсвальде оголошують конкурс на здобуття стипендій для навчання в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина) за програмою Євросоюзу Еразмус+(напрям КА1)

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги студентів НЛТУ України

Національний лісотехнічний університет України і

Університет сталого розвитку м. Еберсвальде

(Hochschulefür Nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Німеччина)

оголошують конкурс

на здобуття стипендій для навчання

в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина)

за програмою Євросоюзу Еразмус+(напрям КА1) (http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html)

Конкурс оголошується на здобуття стипендій для навчанняза магістерською програмою Forestry System Transformation (M.Sc.). Мова навчання – англійська.

До участі в конкурсі допускаються:

  • студенти 5 курсу денної форми навчання за освітніми програмами магістрів спеціалізацій: «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», «Мисливське господарство», «Екологія», «Економіка довкілля і природних ресурсів».

Термін навчання: 18 березня 2019 р. – 02 серпня 2019 р.

Навчання фінансується за рахунок програми Євросоюзу Еразмус+. Стипендія передбачає покриття витрат на проживання в Німеччині в сумі 800 євро на місяць і витрат на проїзд у сумі 275 євро.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

1. Копія чинного закордонного паспорту.

2. Letter of Intent ‒ мотиваційний лист мовою навчання в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде. У листі претенденти повинні вказати освітню програму, за якою бажають навчатися, пояснити свою мотивацію щодо участі у програмі академічної мобільності та очікувані результати для навчання і професійної кар’єри. 

3. Curriculum Vitae ‒ біографічна довідка мовою навчання в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (у форматі Europass https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc).

4. Довідка про успішність навчання англійською мовою (Transcript of Records). Для отримання довідки звертатися в дирекції навчально-наукових інститутів (див. додаток 14 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”» (надалі – Положення).

5. Довідка з місця навчання англійською мовою (Registration Certificate). Для отримання довідки звертатися в дирекції навчально-наукових інститутів (див. додаток 13 Положення).

6. Сертифікат незалежного оцінювання, який підтверджує знання мови обраної програми навчання:

Англійська: рівень – В2 відповідно  до  Common European Framework of Reference for Languages CEFR.

У разі відсутності сертифікату, що видається визнаними незалежними організаціями, приймається довідка про знання іноземної мови Language Assessment Sheet (див. додаток 15 Положення), що видана кафедрою іноземних мов НЛТУ України не раніше 1 року від дати проведення конкурсного відбору. Отримати довідку також можна за результатами іспиту, який проводить кафедра іноземних мов НЛТУ України.

Для здачі іспиту і отримання довідки Language Assessment Sheet необхідно до 24 листопада 2018 р. зареєструватись на кафедрі іноземних мов шляхом надсилання заявки на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду із зазначенням прізвища, імʼя по-батькові. Іспит відбудеться у понеділок 26 листопада 2018 р. о 11.00 год. на кафедрі іноземних мов.

7. Заява українською мовою із зазначенням обраної програми навчання (див. додаток 2 Положення).

У всіх випадках умовою допуску студента до участі в програмі академічної мобільності є можливість виконання ним навчального плану з врахуванням результатів навчання, отриманих в зарубіжному університеті. Згідно з п. 6.2.3 Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Національний лісотехнічний університет України», схваленого Вченою радою НЛТУ України 25 травня  2017 р. (протокол № 6) і введеного в дію наказом ректора НЛТУ України від 29 травня 2017 року № 151, «…у разі, якщо зміст навчальних дисциплін, що будуть вивчатися у зарубіжному університеті, не дозволяє повною мірою забезпечити виконання освітньої програми Університету шляхом їх зарахування замість пропущених за період мобільності, то в індивідуальному навчальному плані додатково передбачаються дисципліни (модулі), які студент повинен вивчити дистанційно і здати за індивідуальним графіком, а також граничні терміни їх здачі. Загальний обсяг таких дисциплін не повинен перевищувати 9 (дев’яти) кредитів на один семестр».

До участі в конкурсі допускаються лише ті кандидати, які надали повний пакет документів.

Пакет документів подається до відділу міжнародних зв’язків (адміністративний корпус НЛТУ України, кім. 10). Скановані копії документів, складених у встановленій послідовності, надсилаються одним файлом у форматі PDF (максимальний розмір – 15 Мб) на електронну адресу відділу міжнародних зв’язків Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Назва файлу:

NameSurname380ххххххххх

(імʼя, прізвище згідно з закордонним паспортом, номер мобільного телефону +380ххххххххх).

Тема листа:

NameSurname380ххххххххх

Термін подання документів в електронній формі та на паперових носіях – до 15.00 год. 27 листопада 2018 р. (вівторок).

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

  1. Співбесіда, на якій студент повинен виступити з презентацією тривалістю 7-10 хв. іноземною мовою на довільну тему за фахом. Співбесіда відбудеться в середу 28 листопада 2018 р. о 14.30 в залі засідань Вченої ради (адміністративний корпус, 2-й поверх, кім. 27).
  2. Складання загального рейтингу всіх претендентів.
  3. Подання рейтингу і документів претендентів на розгляд до Університету сталого розвитку м. Еберсвальде.
  4. Прийняття рішення про надання стипендій Університетом сталого розвитку м. Еберсвальде.
  5. Оприлюднення відділом міжнародних зв’язків результатів відбору на сайті НЛТУ України та інформування учасників конкурсу.
  6. Погодження та тристороннє підписання навчального плану студента (Learning Agreement) (див. додаток 4 Положення).
  7. Оформлення закордонного відрядження згідно з розділом 7 Положення.

Рейтинг претендента визначається на основі таких критеріїв:

1. Рівень компетентності, мотивації та комунікації за фахом іноземною мовою, продемонстрований під час співбесіди (50%).

2. Середній рівень успішності за час навчання (50%).

З питаннями щодо конкурсу звертатися до відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України за адресою: адміністративний корпус НЛТУ України, кім.10. Контактна особа – Лесюк Галина, тел. +38 9855 92 780.

Додатки:

1. Оголошення про конкурс англійською мовою.

2. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”.

3. Навчальний план магістерської програми «Forestry System Transformation (M.Sc.)» англійською мовою.

eu erasmusplus logo

 

Оголошені конкурси Еразмус+

Результати конкурсів Еразмус+

Russell Wilson Authentic Jersey