Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

facebook youtube 

 

 

 

 

Оголошення про захист Рокуня Романа Олександровича

ПІБ здобувача, місце роботи, посада: РОКУНЬ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Тема дисертації: 

РОЗРОБЛЕННЯ РЕСУРСООЩАДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СУШІННЯ ДРОВ

Вид дисертації, спеціальність: 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук,

05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини

Науковий
керівник
(консультант): 

доктор технічних наук, професор Білей Петро Васильович, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри лісопиляння, столярних та деревяних будівельних виробів.

Дата, час і місце проведення захисту: 

« 12 » вересня 2018 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.04 у Національному лісотехнічному університеті України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, адміністративний корпус, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор технічних наук, професор Лабай Володимир Йосифович Національний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції.

доктор doc. Ing. Ivan Klement, PhD Технічний університет, м. Зволен (Словаччина), викладач кафедри механічної технології деревини

 Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук 
офіційного опонента 
Відгук 
додаткового опонента
 
Russell Wilson Authentic Jersey