Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

facebook youtube 

 

 

 

 

Конкурси Еразмус+

Конкурс на здобуття стипендій для навчання і стажування в Познанському університеті наук про життя за програмою Євросоюзу Еразмус+ 16.02.2018

erasmusДо уваги викладачів і аспірантів НЛТУ України

Національний лісотехнічний університет України

Познанський університет наукпро життя

(Poznan University ofLife Sciences (PULS), м.Познань, Республіка Польща)

оголошують конкурс

на здобуття стипендій для навчання і стажування

в Познанському університеті наукпро життя

за програмою Євросоюзу Еразмус+ (напрям КА1)

(http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html)

Конкурс оголошується на здобуття таких стипендій:

 • для аспірантів ‒ стипендія для навчання тривалістю 5 місяців;
 • для викладачів:
  • 1 стипендія для стажування з метою викладання тривалістю 7 днів (staff mobility for teaching), яка передбачає викладання в Познанському університеті наук про життя в обсязі не менше 8 аудиторних годин;
  • 1 стипендія для стажування тривалістю 7 днів (staff mobility for training).

Галузь освіти для навчання і стажування ‒ 0722 Materials (paper and wood) згідно з ISCED-2013.

Мова навчання і стажування – англійська.

Період реалізації мобільності – 2017-2018 та 2018-2019 навчальні роки.

Стажування фінансується за рахунок програми Євросоюзу Еразмус+.

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

Аспіранти

У конкурсі можуть брати участь аспіранти НЛТУ України (денна форма), які навчаються за спеціальністю 0722 Materials (paperandwood). Період реалізації мобільності має бути в межах терміну навчання аспіранта за освітньою програмою.

Викладачі

У конкурсі можуть брати участь викладачі НЛТУ України з відповідною спеціальністю. Зобов’язання викладача після повернення зі стажування:

 • прозвітувати про стажування на засіданні кафедри (копію звіту подати у відділ міжнародних зв’язків);
 • опублікувати на сайті НЛТУ України стислий звіт про стажування за програмою Еразмус+;
 • розробити модуль (в межах дисципліни) для викладання англійською мовою в НЛТУ України.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

Аспіранти

1. Мотиваційний лист (MotivationLetter) англійською мовою обсягом 1 сторінка.

2. CurriculumVitae‒ біографічна довідка англійською мовою в форматі Europass http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae з фотографією.

3. Довідка про навчання в НЛТУ України – Registration Certificate (додаток 13 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”»). Для отримання документа звертатись у відділ аспірантури та докторантури.

4. Довідка про успішність навчання за докторською освітньою програмою в НЛТУ України – Transcript of Records ( додаток 14 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”»). Для отримання документа звертатись у відділ аспірантури та докторантури.

5. Сертифікат незалежного оцінювання, що підтверджує знання іноземної мови (за наявності).За відсутності сертифіката претендент повинен підготувати презентацію англійською мовою за темою дослідження.

6. Копія закордонного паспорта.

7. Рукописна заява українською мовою (див. додаток 2 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”»).

Викладачі

1.  Лист підтримки від Познанського університету наук про життя, підписаний координатором програми Еразмус+ цього університету.

2. CurriculumVitae ‒ біографічна довідка англійською мовою в форматі Europasshttp://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions зі списком основних публікацій.

3. Проект Mobilityagreement(додатки 6, 7 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”») з планом роботи відповідно до пріоритетів і завдань, передбачених «Стратегією міжнародної діяльності Національного лісотехнічного університету України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України».

4. Сертифікат незалежного оцінювання, що підтверджує знання іноземної мови (за наявності).

5.  Копія закордонного паспорта.

6. Лист підтримки від завідувача кафедри, на якій працює науково-педагогічний працівник, з погодженням включення дисципліни до плану розвитку англомовних дисциплін кафедри (українською мовою).

7. Рукописна заява українською мовою (див. додаток 3 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”»).

Документи подаються в друкованому вигляді до відділу міжнародних зв’язків (адміністративний корпус НЛТУ України, кім. 10). Скановані копії документів, складених у встановленій послідовності, надсилаються одним файлом у форматі PDF (максимальний розмір – 15 Мб) на електронну адресувідділу міжнародних зв’язків Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Назва файлу:

NameSurname380ххххххххх

(імʼя, прізвищезгідноззакордоннимпаспортом, номермобільноготелефону +380ххххххххх).

Тема листа:

PoznanNameSurname380ххххххххх

 

Термін подання документів в електронній формі та на паперових носіях – до 15.00 год. 14 лютого 2018 р.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Аспіранти

 • Співбесіда з претендентами, які не надали сертифікату незалежного оцінювання, що підтверджує знання іноземної мови. Під час співбесіди рівень володіння іноземною мовою оцінюється комісією і відображається в протоколі засідання, що подається доПознанського університету наук про життя. Під час співбесіди заслуховуються презентації за темою дослідження англійською мовою ‒ мовою навчання в Познанському університеті наук про життя.

Співбесідавідбудеться в пʼятницю, 16 лютого 2018 рокуо 10.00 год., в кім. 27 адміністративного корпусу (зал засідань Вченої ради).

 • Подання рейтингу претендентів на розгляд Познанському університету наук про життя.
 • Прийняття рішенняПознанським університетом наук про життя.

Остаточне рішення про надання стипендій ухвалюється Познанським університетом наук про життя з врахуванням його пріоритетів щодо інтернаціоналізації і навчальних модулів.

 • Оприлюднення відділом міжнародних зв’язків результатів конкурсу на сайті НЛТУ України.
 • Підписання тристоронньої угоди Learningagreement (додаток 4 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”») та оформлення інших документів згідно з правилами  Познанського університету наук про життя (див. http://erasmusplus.up.poznan.pl/en/documents-incoming-students ).
 • Оформлення закордонного відрядження згідно з розділом 7 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”».

Претенденти оцінюються конкурсною комісією НЛТУ України

за такими критеріями:

1. Рівень володіння англійською мовою (60%).

2. Середній рівень успішності за час навчання (40%).

Викладачі

 • Співбесіда в НЛТУ України в пʼятницю, 16 лютого 2018 року о 10.30 год., в кім. 27 адміністративного корпусу (зал засідань Вченої ради) з претендентами, які не надали сертифікату незалежного оцінювання, що підтверджує знання іноземної мови. Рівень володіння іноземною мовою оцінюється комісією під час співбесіди і відображається в протоколі засідання, що подається до Познанського університету наук про життя.
 • Подання рейтингу претендентів на розгляд Познанському університету наук про життя.
 • Прийняття рішення Познанським університетом наук про життя.

Остаточне рішення про надання стипендій ухвалюється Познанським університетом наук про життя з врахуванням його пріоритетів щодо інтернаціоналізації, навчальних модулів, підтримки існуючої співпраці або розвитку нових контактів.

 • Оприлюднення відділом міжнародних зв’язків результатів конкурсу на сайті НЛТУ України.
 • Підписання тристоронньої угоди Mobility a
 • Оформлення закордонного відрядження згідно з розділом 7 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”».

Претенденти оцінюються конкурсною комісією НЛТУ України

за такими критеріями:

 1. Рівень володіння іноземною мовою.
 2. Значення запропонованої програми стажування співробітника для розвитку університету.
 3. Зацікавлення Познанського університету наук про життя в дисципліні та тематиці досліджень, які пропонує претендент.

З питаннями щодо конкурсу звертатися до відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України за адресою: адміністративний корпус НЛТУ України, кім.10. Контактна особа – Депʼяк Анастасія, тел. +38 096 234 5453.

 

 
Russell Wilson Authentic Jersey