Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

facebook youtube 

 

 

 

 

Оголошення про захист Білої Юлії Миколаївної

ПІБ здобувача, місце роботи, посада: БІЛА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА, аспірант в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва Міністерства освіти і науки України.
Тема дисертації: 

ФОРМУВАННЯ ЛІСОМЕЛІОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСУ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНИХ АГРОЛАНДШАФТІВ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ БАЙРАЧНОГО СТЕПУ

Вид дисертації, спеціальність: 

кандидатська, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

Науковий керівник (консультант): 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ткач Людмила Іванівна, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, доцент кафедри лісового і садово-паркового господарства

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться 12 жовтня 2017 року о 13 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 у Національному лісотехнічному університеті України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор Гладун Григорій Борисович, Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, завідувач лабораторії лісових культур та агролісомеліорації;

доктор сільськогосподарських наук, професор Юхновський Василь Юрійович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

 

nv ol wec lanu lib MEUU osvua pedpresa vnzlib gerbariy

 

 

Russell Wilson Authentic Jersey