Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

facebook youtube 

 

 

 

 

Оголошення про захист Черневого Юрія Івановича

ПІБ здобувача, місце роботи, посада: Черневий Юрій Іванович
Тема дисертації: 

ГЕТЕРОГЕННІСТЬ I ТИПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛІСІВ КАРПАТСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ р. ДНІСТЕР

Вид дисертації, спеціальність: 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук,

06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Науковий керівник (консультант): 

доктор біологічних наук, професор Третяк Платон Романович, КВНЗ «Прикарпатський лісогосподарський коледж» Івано-Франківської обласної ради, завідувач виробничої практики

Дата, час і місце проведення захисту:  01 липня 2016 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 у Національному лісотехнічному університеті України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103, зал засідань.
Відомості про офіційних опонентів:

доктор біологічних наук, професор Сорока Мирослава Іванівна, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, професор кафедри ботаніки, дендрології і недеревних ресурсів лісу.

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України Ткач Віктор Петрович, Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Держлісагенства України та Національної академії наук України.

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Козловський Микола Павлович, Інститут екології Карпат Національної академії наук України, директор.

 Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук 
офіційного опонента
Відгук 
офіційного опонента
 

nv ol wec lanu lib MEUU osvua pedpresa vnzlib gerbariy