Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів

04Первинну профспілкову організацію студентів Національного лісотехнічного університету України створено в 1945 р., одночасно зі створенням Львівською лісотехнічного інституту, з метою представництва та захисту прав та інтересів студентів, аспірантів і докторантів. Організація входить до складу Профспілки працівників освіти і науки України. Очолює її Ігор Григорович Гайдук.

Первинна профспілкова організація студентів — це доб­ровільна неприбуткова громадська організація студентів та аспірантів НЛТУ України, метою якої є представництво та захист освітніх і соціально-економічних прав та інтересів її членів. Членом організації може стати кожен студент (аспірант, докторант) університету денної форми навчання, що визнає Статут Профспілки працівників освіти і науки України, подав заяву на вступ га регулярно сплачує профспілкові внески.

Виконавчим органом організації є Профспілковий комітет студентів НЛТУ України.

За роки свого існування організація об'єднувала десятки тисяч студентів та аспірантів. Сьогодні колишні профспілкові активісти стали докторами й кандидатами наук, визначними науковцями та управлінцями. Під егідою профкому студентів організовували студентські трудові загони, руками яких зведено навчальні корпуси, гуртожитки, студентські клуби й кафе, а також бази відпочинку та практик.

Сьогодні спілка об'єднує близько 3000 студентів та аспірантів денної форми навчання. Ієрархічна структура організації знизу вгору: профорганізатор академічної групи — профбюро факультету — профком студентів, який є керівним органом організації, членів до якого обирають на конференції шляхом делегування представники факультетів та аспірантури. У профкомі діють комісії з основних напрямів роботи.

Основними завданнями організації є:

— захист прав та інтересів студентства;
— соціальна допомога спілчанам;
— організація дозвілля, відпочинку та оздоровлення членів організації;
— підтримка, пропаганда та розвиток фізкультури і спорту в університеті;
— культурно-просвітницька та виховна робота у студентському середовищі.

Для виконання статутних завдань у 1997 р. спілка першою серед профорганізацій студентів ВНЗ Львівщини уклала колективну угоду з адміністрацією університету. Це дало змогу юридично забезпечити захист прав та інтересів студентів і ефективно регулювати взаємини обох сторін.

02Соціальний захист найбільш незахищених категорій студентів є прерогативою в роботі студентською профкому. Це, зокрема, постійна опіка над студентами-сиротами та інвалідами, напівсиротами та чорнобильцями, малозабезпеченими та студентськими сім'ями. Щорічно в санаторії-профілакторії оздоровлюються 500 студентів та аспірантів, які сплачують 10% вартості путівок (студенти-сироти — безкоштовно). У студентському оздоровчому таборі «Лісотехнік» на березі Чорного моря відпочивають улітку близько 200 студентів, отримуючи 50-відсоткову знижку на путівки. Дітей студентів та аспірантів на день св. Миколая завжди чекають солодкі подарунки від профкому.

03Культурно-виховна робота — один із основних напрямів роботи організації. Протягом року профком студентів проводить близько 40 культурно-масових заходів, це: щорічні студентські фестивалі «Весна Лісотехніки» та «Золота осінь», конкурс «Студент року», щорічна університетська спартакіада, футбольний турнір, туристичні поїздки, тренінги для профспілкового активу. Створена при профкомі команда СТЕМ-КВК «Адреналін» — багаторазовий призер і переможець всеукраїнських та міжнародних фестивалів СТЕМу. Зокрема, вона стала переможцем конкурсу КВК серед ВНЗ Львівщини, переможцем міжнародних фестивалів СТЕМів «Шалантух» та «Студентські жарти», лауреатом Міжнародного фестивалю «Курська аномалія» та інших.

Захист прав та інтересів спілчан — студентів та аспіратів університету — головне завдання профкому студентів НЛТУ України.

Адреса

Національний лісотехнічний 
університет України
вул. Генерала Чупринки, 103, м.Львів, 79057
тел.: (032) 237 80 94, 237 79 88
E-mail: nltu@ukr.net

JoomShaper