Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.003

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.003 створена в Державному закладі вищої освіти “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103,  (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 - "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 205 - "Лісове господарство".

Голова ради:
1. Криницький Григорій Томкович, д.б.н., професор, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Рецензенти:
2. Осадчук Леонід Семенович, д.с.-г.н., професор, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».
3. Гриник Георгій Георгійович, д.с.-г.н., доцент, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Опоненти:
4. Пастернак Володимир Петрович, д.с.-г.н., професор, Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.
5. Фучило Ярослав Дмитрович, д.с.г.н., професор, Малинський лісотехнічний коледж.

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Максимчук Руслан Тарасович, директор ДП “Берегометське лісомисливське господарство”

Тема дисертації: 

Внутрішньовидова диференціація Abies alba Mill. за структурою деревини в лісорослинних умовах Буковинських Карпат

Науковий керівник (консультант): 

Сопушинський І. М., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу Національного лісотехнічного університету України.

Дата, час і місце проведення захисту:  29.012021 р., вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.
play png
Анотація Дисертація

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента

Висновок Наказ НЛТУ України Наказ МОН
про створення
разової спеціалізованої
вченої ради

Відеозапис:

Частина 1
Частина 2
Частина 3

Last modified on Понеділок, 01 лютого 2021 10:58

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper