Посада – доцент кафедри філософії, солціології та культурології.

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук – Львівський університет імені Івана Франка (“Методологічний аналіз структури діяльності в умовах сучасної НТР “ ), 1986 р.

Вчене звання

Доцент кафедри основ культури, соціоллогії та права – 1992 р.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 308, Львів, 79057, Україна 
 +38-032-258-42-12
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • культурологія
 • історія української культури
 • культура сучасного виробництва, інформаційного формату
 • соціологія
 • соціологія сталого розвитку

 

Освіта

 • Вища партійна школа при ЦК Компартії України, 1984-1986, спеціальність “Викладач суспільних дисциплін”
 • Аспірантура (заочна) Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, філософський факультет, кафедра філосфії природничих наук, 1982-1986, спеціальність “Діалектичний та історичний матеріалізм”.
 • Львіський університет ім.Івана Франка, фізичний факультет, 1979-1984, спеціальність “Радіофізика”

 

   Досвід роботи:

 • Доцент кафедри філософії соціології та культурології (2020р. – по теперішній час)

 • Доцент кафедри соціології та культурології (2005 - 2020 рр.)

 • Доцент кафедри основ культури, соціології та права (1989 - 1996 рр.)

 • Інструктор, зав.сектором,заст. зав. відділом обкому партії (1982 - 1989 рр.)

 • Інструктор райкому партії, підприємства оборонного комплексу (1976 - 1982 рр.)

 • Інженер, старший інженер, ведучий інженер інтегрального виробництва заводу «Полярон». (1974-1976 рр.)

Професійні інтереси

Культурологія, філософія розвитку інформаційного суспільства, політична культура інформаційного суспільства.

Основні публікації

 1. Кравець М.С. Культурологія: розвиток культури в інформаційному вимірі: підручник для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, природничих та технічних спеціальностей. Дисципліна за вибором - Львів: Новий Світ-2000, 2019- 320 с.
 2.  Кравець М.С. Культурологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації - Львів: Новий Світ-2000, 2005 - 2012.- 320 с.
 3. Кравець М.С. Філософія сталого розвитку інформаційного суспільлства / Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, 2020. – Випуск 19. – С.66-68.
 4. Кравец Н.С. Политическая культура в тенденциях развития информа- ционного общества / Strategia supravieţuirii din perspective bioeticii, filosofiei şi medicinei.-Chişinău: CEP “Medicina”,Voj.25, 2019.- p. 143-147.
 5. M.S. Kravets Philosophy of perception of the world in the information ade / Scientific Bulletion of UNFU.- 2018, 28 (1). P. 163 –167.
 6. М. Кравець Г.Алмонд, В.Липинський: про соціально-філософський зміст політичної культури / Вісник Львівського університету. Серія філософські науки, 2015. – С .73-79.
 7. Кравец Н.С. Политическая культура безопасного развития социумов в формате информационной цивилизации / Н.С.Кравец // Strategia supravieţuirii din perspective bioeticii, filosofiei şi medicinei.-Chişinău: CEP “Medicina”,Voj.3, 2013.- p. 161-164.
 8. Кравець М. Історико-філософські передумови аналізу політичної культури інформаційного суспільства / М.С. Кравець // Філософські пошуки, вип. XXXII. Львів – Одеса: Cogito – Центр Європи, 2010. – С. 28-38.
 9. Krawec Mykola. Zagadnienia analizy metodologicznej kultury politycznej / Mykola Krawec // Demokracja konflikt wykluczenie. Krytyczne perspektywy wspoŁczesnej teorii społecznej i filozofii politycznej pod redakcją Jakuba Nalicnowskiego, Mariusza Turowskiego. Instytut filozofii uniwersytetu wrocławskiego. Wrocław, 2008. р. 91-98. 

 

Shlemkevych S

Посада – доцент.

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук.  Львівський національний університет імені Івана Франка.  (Творча особистість в діалектиці суспільного та індивідуального»).

Вчене звання

Доцент кафедри філософії, соціології та культурології – 1999 р.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 308, Львів, 79057, Україна 
 +38-032-258-42-12
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Історія мистецтва та архітектури
 • Історія української культури
 • Історія  та культура України
 • Культура особистості 
 • Культурологія
 • Теорія культури
 • Риторика
 • Релігієзнавство
 • Естетичні виміри культури

 

Освіта

 • 1975-1979 рр. -  Київський державний інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого. Диплом з відзнакою за спеціальністю «Актриса театру та кіно». 
 • 1987 по 1990 рр.   - аспірантура  за спеціальністю «Філософія»   Інституту суспільних наук АН України  (нині Інститут українознавства НАН України). 
 • Диплом кандидата філософських наук -19 грудня 1990 р.

 

   Досвід роботи:

 • Актриса  Львівського академічного українського драматичного театру  ім. М. Заньковецької. (1979 - 1987 рр.).
 • Вчитель етики середньої школи № 58 м. Львова (1991 р.).
 • З 1991 р. -  асистент, старший викладач  кафедри основ  культури, соціології та права, з 1999 р. до теперішнього часу - доцент кафедри  соціології та культурології (з 2012 р. кафедри філософії, соціології та культурології) Національного лісотехнічного університету України. 
 • Доцент кафедри українознавства Львівського державного інституту фізичної культури. (2004-2007– за сумісництвом).
 • Доцент кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. (2010-2017, за сумісництвом).

Членство у професійних асоціаціях

 • Член  громадської організації «Інститут філософії , логіки та соціології».
 • Член Національної спілки театральних діячів України.

Професійні інтереси

Мистецтвознавство, естетика, історія української культури, філософія культури, філософська антропологія.

 

Основні публікації

 1. Шлемкевич С.Л. Історія мистецтва в іменах та фактах. Хронологічний довідник з історії мистецтва та архітектури. Навчальний  посібник. Львів: Книгодрук. 2011. 194 с. 
 2. Шлемкевич С.Л. Історія мистецтва та архітектури. Частина 1. Основи мистецтвознавства. Навчальний посібник.  Львів: РВЦ НЛТУ України,  2014. 141 с.
 3. Шлемкевич С.Л. Історія української культури. Практикум. Навчальний посібник. / Н. Дуда, І. Магазинщикова, С. Шлемкевич.  Львів: РВВ НЛТУ України, 2016. 159 с.
 4. Екологізація процесу навчання як вимога часу// Totallogy. Постнекласичні дослідження. - К.: ЦГО НАН України. - 2016 - №33. С.187-199. 
 5. Шлемкевич С.Л. Культура особистості. Навчальний посібник. Львів: РВВ НЛТУ України, 2016. 130 с.
 6. Шлемкевич С.Л. Історія мистецтва та архітектури. Практикум. Львів:«ПП Ощипок М.М.», 2018. 76 с.  

 

Посада – в.о. завідувачки кафедри філософії, соціології та культурології

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук – Київський національний університет імені Тараса Шевченка («Гендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ (на прикладі західного регіону України)», 2009

Вчене звання

 Доцент кафедри соціології та культурології – 2013 р.

Контакти:

  вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 308, Львів, 79057, Україна 
   +38-032-258-42-12
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

 

Дисципліни

 • Соціологія.
 • Соціологія сталого розвитку.
 • Соціальна відповідальність і інтелектуальна власність.
 • Чинники успішного працевлаштування за фахом (Успішне працевлаштування: теорія та практика).

 

Освіта

 • Аспірантура: Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, кафедра історії та теорії соціології, 2005 -2008рр. спеціальність «Спеціальні та галузеві соціології». 
 •  Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет, 1997-2000,  спеціальність «Правознавство» 
 • Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, 1990-1996,  спеціальність «Соціологія»

  

Досвід роботи:

 • В.о. завідувача кафедри філософії, соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2020 р. – по теперішній час).
 • В. о. завідувача кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2017-2020 рр.)
 • Доцент кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2010-2017 рр.)
 • Асистент кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (1996 – 2010 рр.)
 • Лаборант кафедри основ культури, соціології та права Українського державного лісотехнічного університету (1995 – 1996 рр.)

Членство у професійних асоціаціях

Член Соціологічної асоціації України

Професійні інтереси

Соціологія молоді, соціологія зайнятості, екологічна соціологія, гендерна соціологія, соціологія культури, економічна соціологія, організація та проведення соціологічних досліджень

Основні публікації

 1. Прикладні соціологічні дослідження: Навчальний посібник/ у співавт.: Магазинщиковою І.П., -Львів: НЛТУ України, 2016.– 166 с. 
 2. Чинники успішного працевлаштування за фахом. Структурно-логічні схеми: Навчальний посібник/ у співавт.: Магазинщиковою І.П.,-Львів: ЗУКЦ, 2013. – 108 с. 
 3. Соціологія. Структурно-логічні схеми. Навчальний посібник/ у співавт.: Магазинщиковою І.П.,-Львів: ЗУКЦ, 2010. – 112 с. 
 4. Лободинська О.М., Гриджук О.Є. Формування соціальних навичок студентів: проблеми й перспективи.  Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. Львів, 2020, том 30, № 3. С. 116-121.
 5. Дуда Н. М.,  Лободинська О.М. Дослідження традицій у сучасній побутовій    культурі українців: міждисциплінарний аспект. Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. Львів, 2019, том 29, № 3. С.129-132.
 6. О.М.Лободинська, І.П. Магазинщикова Теоретичне підґрунтя соціологічного аналізу екологічних практик як засобу досягнення цілей сталого розвитку / (у співавторстві з І.П.Магазинщиковою)// Грані.№ 2, Дніпро, 2018. c.6-14.
 7. О.М. Лободинська, І.П. Магазинщикова.  Роль екологічних практик у  формуванні екологічної компетентності фахівця з вищою освітою // Науковий вісник НЛТУ України,  Том 28, №2 (2018) с. 167-171.

 

Посада – асистент кафедри філософії, соціології та культурології

Контакти:

  вул. Природна, 8, спортивний комплекс «Лісова пісня», Львів, 79057, Україна
   +38-032-258-42-07
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

 

Дисципліни

Фізичне виховання

Освіта

 • Львівський державний університет фізичної культури, факультет фізичної культури і спорту, 2008-2010 рр., спеціальність «Фізичне виховання»

  

Досвід роботи:

 • Асистент кафедри філософії, соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2020 р. – по теперішній час).
 • Асистент кафедри фізичного виховання Національного лісотехнічного університету України (2006-2020 рр.)

Членство у професійних асоціаціях

Член Федерації армспорту Львівської області

Професійні інтереси

Веслування, армспорт, волейбол.

Основні публікації

 1. Ільїн А. Я., Кучма А. І.  Вплив занять степ-аеробіки і фітбол-аеробіки на фізичну підготовленість студенток. Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення / Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, ЛДУФК, 2020 р., с.109-111.

 

Посада – асистент кафедри філософії, соціології та культурології

Контакти:

  вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 308, Львів, 79057, Україна 
   +38-032-258-42-12
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

 

Дисципліни

Фізичне виховання.

 

Освіта

 • Магістратура: Львівський державний університет фізичної культури, 2012-2014 рр. спеціальність «Фізичне виховання». 
  Спеціаліст: Львівський державний університет фізичної культури, 2007-2009 рр. спеціальність «Фізичне виховання».
 • Львівський лісотехнічний інститут, економічний факультет, 1986-1991, спеціальність «Економіка і організація л/п і л/г-ва»

Досвід роботи:

 • асистент кафедри філософії, соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2020 р. – по теперішній час).
 • асистент кафедри фізичного виховання Національного лісотехнічного університету України (2009 – 2020 рр.)
 • Старший лаборант кафедри фізичного виховання Національного лісотехнічного університету України (1993 – 2009рр.)

Професійні інтереси

Пауерліфтинг, оздоровча гімнастика, шейпінг.

Основні публікації

 1. Кобаса Н. П. “Екологізація фізичного виховання – здоров’я людини” ст. 86 -87 / Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – м. Львів, ЛДУФК, 2010 р.
 2. Кобаса Н. П. “Протидія остеохондрозу фізичними вправами та активним способом життя” с. 275-277 / Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2012 р. 16-17 лютого.
 3. Кобаса Н. П. “Особливості мотивації до занять фізичними вправами студентів” с. 136-138 / Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 2014 р. 15-16 травня.
 4. Кобаса Н. П. “Використання спеціальної ранкової гімнастики для оптимізації розумової діяльності студентів” с. 99-101 / Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, ЛДУФК, 2018 р.
 5. Ільїн А. Я., Кобаса Н. П. “Соціопсихологічні чинники ефективного керування спортивною групою” с. 11-113 / Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, ЛДУФК, 2018 р.

 

Посада – асистент кафедри філософії, соціології та культурології

Контакти:

  вул. Природна, 8, спортивний комплекс «Лісова пісня», Львів, 79057, Україна 
   +38-032-258-42-07
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

фізичне виховання

 

Освіта

  

Досвід роботи:

 • Асистент кафедри філософії, соціології і культурології Національного лісотехнічного університету України (з 2020 і до теперішнього часу).
 • Асистент кафедри фізичного виховання Національного лісотехнічного університету України (2000-2020 рр.)
 • Тренер у ДЮСШ №2, “Динамо”, м. Львів (1988-1998).
 • Вчитель фізичної культури у СШ № 29 м. Львів (1998-1999).

Членство у професійних асоціаціях

Член львівської міської організації спортивний клуб “Лісотехнік” (з 2005 і до теперішнього часу).

Професійні інтереси

 • баскетбол
 • шахи
 • історія львівського спорту

Основні публікації

 1. Ільїн А. Я. Самостійні заняття фізичною культурою – один із шляхів підвищення рівня працездатності студентів. Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення / Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Львів, ЛДУФК, 2016 р., с. 164-167.
 2. Ільїн А. Я. Соціопсихологічні чинники ефективного керування спортивною групою. Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення / Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, ЛДУФК, 2018 р., с. 111-113.
 3. Ільїн А. Я. Вплив занять степ-аеробіки і фітбол-аеробіки на фізичну підготовленість студенток. Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення / Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, ЛДУФК, 2020 р., с. 109-111.

 

Посада – доцент  кафедри філософії, соціології та культурології

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук,  Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (Тема дисертації «Трудові традиції українців Карпат кінця ХІХ-початку ХХ ст.»)», 1998

Вчене звання

Доцент кафедри соціології та культурології – 2005 р.

Контакти:

  вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 308, Львів, 79057, Україна 
   +38-032-258-42-12
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Українська мова за професійним спрямуванням,
 • Історія української культури,
 • Історія та культура України,
 • Релігієзнавство

Освіта

 •  Аспірантура   Національний лісотехнічний університет  України (1993-1997)
 •  Чернівецький державний університет, філологічний факультет     (1984-1989)

Досвід роботи:

 • Доцент кафедри філософії,соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (з 2020 р.)
 • Доцент кафедри філософії,соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2003-2020рр.)
 • Старший викладач кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (1998 – 2003 рр.)
 •  Асистент кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (1993-1998)
 • старший лаборант Інституту літератури ім.Т. Шевченка НАН України (Львівське відділення) (1991-1993 )

Професійні інтереси

Етнологія, лінгвістика, українознавство,  теорія та історія культури, історія релігій

Громадська діяльність

 •     Директор Музею народної культури НЛТУ України, 
 •     Голова осередку Товариства «Просвіта»

Основні публікації

 1. Історія української культури. Практикум. (у співавт. з І. Магазинщиковою і С. Шлемкевич)  - Львів, 2016. – 200 с. Рекомендовано Вченою радою НЛТУ України (протокол № 6 від 25 червня 2015 р.).  
 2. Дуда Н.М. Історія української культури. – Львів, 2013. – 300 с. Рекомендовано Вченою радою НЛТУ України (протокол № 7 від 27 червня 2013 р.).
 3. Екологізація курсу «Релігієзнавство» (Н.М.Дуда, В.Т.Андрушко) // Екологічна культура фахівця як чинник сталого розвитку : навч. посіб. з екологізації змісту дисциплін соціально-гуманітарного циклу / [В. Т. Андрушко, Н. М. Дуда, О. Є. Гриджук, М. С. Кравець, І. П. Магазинщикова, С. Л. Шлемкевич] ; за заг. ред. І. П. Магазинщикової. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 335 с. . – С.165-247.  Рекомендовано до видання Вченою радою НЛТУ України 27 вересня 2012 р., протокол № 1)  
 4. Дуда Н.М., Тарасенко О.О. Світові релігії. – Навчальний посібник. –Львів: ЗУКЦ, 2008 – 200с.
 5. Дуда Н.М. Ділова українська мова  (У двох частинах). Частина І. Конспект лекцій. – Навчальний посібник. – Львів, 2003. – 160 с.
 6. Дуда Н.М. Трансформація традиційної побутової культури українців Галичини в сучасну епоху / «Українське пограниччя: варіативність традиційної культури. Одеські етнографічні читання: Збірка наукових праць: наукове видання/ Колектив авторів». – Одеса : Одеський національний університет ім. І.І. Мечников а», 2018. – 358 с. – С.  107-116. 
 7. Дуда Н.М. Трансформація української традиційної побутової культури під впливом глобалізаційних процесів /Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи : збірка наукових робіт присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / відп. ред. О. В. Сминтина; ред. кол.: В. Г. Кушнір, О. М. Дзиговський, О. А. Прігарін, О. В. Демченко. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. – 472 с. – С 366-373.  
 8. Н. М. Дуда, О. М. Лободинська Дослідження традицій у сучасній побутовій культурі українців: міждисциплінарний  аспект. – Науковий вісник НЛТУ України, 2019, т. 29, № 3. – С. 129-132.

 

Посада – доцент кафедри філософії, соціології та культурології

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук – Інститут українознавства імені Івана Крип᾽якевича НАН України та Інститут народознавства НАН
України («Українські традиції при номінації особи на території Опілля)», 2011

Вчене звання

Доцент кафедри філософії  – 2002 р.

Контакти:

  вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 308, Львів, 79057, Україна 
   +38-032-258-42-12
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

 

Дисципліни

 Українська мова (за професійним спрямуванням).
 Історія української культури.

 

Освіта

 • Аспірантура: Інститут народознавства НАН України, 2006 – 2010 рр., спеціальність «Етнологія».
 • Львівський національний університет імені Івана Франка, філологічний факультет, 2000 – 2005, спеціальність «Українська мова та література».

Досвід роботи:

 • Доцент кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2017-2020 рр.)
 • Асистент кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2006 – 2017 рр.)
 • Старший лаборант кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2005 – 2015 рр.)

Професійні інтереси

Історія української мови, мовознавство, лексикологія, ономастика, актуальні проблеми сучасної етнології, українські традиції при найменуванні дитини.

Основні публікації

 1. Денис (Ханас) І. Українські традиції при найменуванні дитини на території Опілля. Львів: ТзОВ «Компанія «Манускрипт», 2013. 232 с.
 2. Денис (Ханас) І. Вибір імені для дитини за народними повір᾽ями, звичаями і традиціями на Опіллі. Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України. 2013. № 6. С. 1005–1014.
 3. Денис (Ханас) І. Народні повір᾽я, звичаї і традиції при виборі імені для дитини на Опіллі. Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України. 2014. № 1. С. 48–61.
 4. Денис (Ханас) І. Власні імена людей в історичному житті та у побуті народу. Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України. 2016. № 4. С. 884–887.
 5. Денис І. Українські традиції найменування дитини на Опіллі. Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Вип. 19. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. С. 91–100. 
 6. Денис І. Вплив релігійних переконань батьків на найменування дитини на Опіллі. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2017. Вип. 27 (5). С. 183–186.
 7. Денис І. Історія вживання особових імен Городоччини Львівської області (за матеріалами церковних метрик хрещення 1950–2010 рр.). Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України. 2020. № 3. С. 744–751.
 8. Hrydzhuk O., Denys I., Dyak T. Interdisciplinary Bonds in the Process of Learning Ukrainian and English Languages for Specific Purposes. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020. 12(2), 97-116.

 

Посада – старший викладач кафедри філософії, соціології та культурології, керівник секції фізичного виховання

Почесне звання – Майстер спорту СРСР з легкої атлетики – 1985 р.

 

Контакти:

  вул. Природна, 8, спортивний комплекс «Лісова пісня», Львів, 79057, Україна 
   +38-032-258-42-07
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

 

Дисципліни

 • Фізичне виховання.

Освіта

 • Львівський державний університет фізичної культури, факультет фізичної культури і спорту, 2009-2011 рр., спеціальність «Олімпійський та професійний спорт»
 • Львівський лісотехнічний інститут, лісогосподарський факультет, 1983-1990 рр., спеціальність «Лісове господарство» 

  

Досвід роботи:

 • Старший викладач кафедри філософії, соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2020 р. – по теперішній час).
 • Старший викладач кафедри фізичного виховання Національного лісотехнічного університету України (2017-2020 рр.)
 • Викладач кафедри легкої атлетики Львівського державного університету фізичної культури ( 2007-2011 рр.)
 • Асистент кафедри фізичного виховання Львівського лісотехнічного інституту (1990-2006 рр.)

Членство у професійних асоціаціях

Член Федерації легкої атлетики Львівської області

Голова правління Львівської міської громадської організації «Спортивний клуб «Лісотехнік»

Професійні інтереси

Суддівство всеукраїнських та регіональних змагань з легкої атлетики, туризм, оздоровчий біг та ходьба

Основні публікації

 1. Гураль В. М., Кобаса Н. П., Ільїн А. Я. Використання спеціальної ранкової гімнастики для оптимізації розумової діяльності студентів  / Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів ЛДУФК, 2018. – С. 99-113. 
 2. Гураль В. М. Застосування шейпінг-програм в урочній формі занять з фізичного виховання студенток. Сучасні проблеми розвитку теорії та методики  гімнастики  зб. наукових матеріалів-Львів; “Тріада плюс”, 2017 випуск 15. – С. 31-32. 
 3. Гураль В. М.  Контроль, облік і корекція тренувального процесу в бігунів на середні та довгі дистанції / Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної з міжнародною участю м. Львів ЛДУФК, 2016. – С. 152-154.
 4. Гураль В. М. Прогнозування спортивних результатів в видах витривалості. Сучасні біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті; матеріали ІІІ Всеукраїнської конф. присвяченої 85-річчю НУФВСУ, за заг. ред. В. О. Кашуби. – К.; 2015. – С. 59-60. 
 5. Максимів Л. В., Гураль В. М. Соціо-еколого-економічні аспекти рекреаційно-оздоровчої діяльності міських жителів у контексті сталого розвитку / Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми активації реакреаційно-оздоровчої діяльності населення” м. Львів ЛДУФК, 2014.

 

Посада – професор кафедри філософії, соціології та культурології

Науковий ступінь

Доктор педагогічних наук – Херсонський державний університет («Теоретико-методичні засади формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх фахівців лісотехнічних спеціальностей»), 2018

Вчене звання

Доцент кафедри української та іноземних мов, 2011

Контакти:

  вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 308, Львів, 79057, Україна 
   +38-032-258-42-12
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

 

Дисципліни

Українська мова за професійним спрямуванням

Культура особистості

Імідж ділової людини

Фахова термінологія

Освіта

 • Аспірантура: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, відділ української мови, 1995 - 2000. 
 • Львівський національний університет імені Івана Франка, філологічний факультет, 1984-1989,  спеціальність «Українська мова і література»

Досвід роботи:

 • Професор кафедри філософії, соціології та культурології (2019 р. – по теперішній час).
 • Доцент кафедри соціології та культурології (2011 – 2018 рр.).
 • Доцент кафедри української та іноземних мов (2008 – 2011 рр.).
 • Старший викладач кафедри соціології та культурології (2002 – 2008 рр.).
 • Асистент кафедри основ культури, соціології та права (1992 – 2001 рр.).

Професійні інтереси

Українська мова, термінологія, методика викладання, культура мовлення.

Основні публікації

 1. Гриджук О. Є. Українська мова (за професійним спрямуванням) у таблицях і схемах. Львів: Магнолія 2006 , 2010. 238 с. (Гриф МОН України).
 2. Гриджук О. Є. Інтерактивні методи навчання студентів української мови за професійним спрямуванням. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (37), Issue: 75, 2015. Р. 38–41.
 3. Гриджук О. Е. Развитие языковых и коммуникативных умений и навыков студентов вузов лесотехнического профиля при помощи технологий интерактивного обучения. Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя С. Псіхолага-педагогічныя навукі. 2016. № 1 (47). С. 78–85.
 4. Гриджук О. Е. Учебный проект: профессиональная подготовка будущих специалистов. Народная асвета. 2016. № 3. С. 8–12.
 5. Гриджук О. Є. Мовна особистість як актуальний об’єкт дослідження в сучасній лінгводидактиці. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV(42), Issue: 87, 2016. Р. 24–27.
 6. Гриджук О. Є. Компоненти мовної особистості студента – майбутнього фахівця лісопромислової галузі. East European Scientific Journal. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. Volume 4, 4 (8), 2016. Р. 17–21.
 7. Гриджук О. Є. Фахова термінологія: навч. посіб. для самостійної роботи студентів. Львів: Новий Світ – 2000, 2016. 404 с.
 8. Гриджук О. Є. Дослідження соціальних чинників формування мовнокомунікативної компетентності студента (на матеріалі опитування студентів лісотехнічних спеціальностей). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Педагогіка». 2017. № 1. С. 127–136.
 9. Гриджук О. Є. Психологічні аспекти становлення мовної особистості студента-лісотехніка. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки»: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ: БДПУ, 2017. С. 130–136.
 10. Гриджук О. Є. Наукові основи формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх фахівців лісотехнічних спеціальностей: монографія. Львів: Новий Світ–2000, 2017. 446 с.
 11. Hrydzhuk O. The taxonomy of forestry terms in the modern Ukrainian language.  Advanced Education. 2019. Issue 12. P. 196-205. (Web of Science Core Collection).
 12. Hrydzhuk, O., Dyak, T., & Denys, I. Interdisciplinary Bonds in the Process of Learning Ukrainian and English Languages for Specific Purposes. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020. 12 (2). Р. 97-116. URL: https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/268 (Web of Science Core Collection).
 13. Лободинська О.М., Гриджук О.Є. Формування соціальних навичок студентів: проблеми й перспективи.  Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. Львів, 2020, том 30, № 3. С. 116-121.
 14. Гриджук О. Є. Дидактична гра як засіб розвитку й закріплення лексичних навичок іноземних  студентів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2020. № 2. С.23-33.

 

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper