Гриджук Оксана Євгенівна

Посада – професор кафедри філософії, соціології та культурології

Науковий ступінь

Доктор педагогічних наук – Херсонський державний університет («Теоретико-методичні засади формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх фахівців лісотехнічних спеціальностей»), 2018

Вчене звання

Доцент кафедри української та іноземних мов, 2011

Контакти:

  вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 308, Львів, 79057, Україна 
   +38-032-258-42-12
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

 

Дисципліни

Українська мова за професійним спрямуванням

Культура особистості

Імідж ділової людини

Фахова термінологія

Освіта

 • Аспірантура: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, відділ української мови, 1995 - 2000. 
 • Львівський національний університет імені Івана Франка, філологічний факультет, 1984-1989,  спеціальність «Українська мова і література»

Досвід роботи:

 • Професор кафедри філософії, соціології та культурології (2019 р. – по теперішній час).
 • Доцент кафедри соціології та культурології (2011 – 2018 рр.).
 • Доцент кафедри української та іноземних мов (2008 – 2011 рр.).
 • Старший викладач кафедри соціології та культурології (2002 – 2008 рр.).
 • Асистент кафедри основ культури, соціології та права (1992 – 2001 рр.).

Професійні інтереси

Українська мова, термінологія, методика викладання, культура мовлення.

Основні публікації

 1. Гриджук О. Є. Українська мова (за професійним спрямуванням) у таблицях і схемах. Львів: Магнолія 2006 , 2010. 238 с. (Гриф МОН України).
 2. Гриджук О. Є. Інтерактивні методи навчання студентів української мови за професійним спрямуванням. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (37), Issue: 75, 2015. Р. 38–41.
 3. Гриджук О. Е. Развитие языковых и коммуникативных умений и навыков студентов вузов лесотехнического профиля при помощи технологий интерактивного обучения. Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя С. Псіхолага-педагогічныя навукі. 2016. № 1 (47). С. 78–85.
 4. Гриджук О. Е. Учебный проект: профессиональная подготовка будущих специалистов. Народная асвета. 2016. № 3. С. 8–12.
 5. Гриджук О. Є. Мовна особистість як актуальний об’єкт дослідження в сучасній лінгводидактиці. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV(42), Issue: 87, 2016. Р. 24–27.
 6. Гриджук О. Є. Компоненти мовної особистості студента – майбутнього фахівця лісопромислової галузі. East European Scientific Journal. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. Volume 4, 4 (8), 2016. Р. 17–21.
 7. Гриджук О. Є. Фахова термінологія: навч. посіб. для самостійної роботи студентів. Львів: Новий Світ – 2000, 2016. 404 с.
 8. Гриджук О. Є. Дослідження соціальних чинників формування мовнокомунікативної компетентності студента (на матеріалі опитування студентів лісотехнічних спеціальностей). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Педагогіка». 2017. № 1. С. 127–136.
 9. Гриджук О. Є. Психологічні аспекти становлення мовної особистості студента-лісотехніка. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки»: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ: БДПУ, 2017. С. 130–136.
 10. Гриджук О. Є. Наукові основи формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх фахівців лісотехнічних спеціальностей: монографія. Львів: Новий Світ–2000, 2017. 446 с.
 11. Hrydzhuk O. The taxonomy of forestry terms in the modern Ukrainian language.  Advanced Education. 2019. Issue 12. P. 196-205. (Web of Science Core Collection).
 12. Hrydzhuk, O., Dyak, T., & Denys, I. Interdisciplinary Bonds in the Process of Learning Ukrainian and English Languages for Specific Purposes. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020. 12 (2). Р. 97-116. URL: https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/268 (Web of Science Core Collection).
 13. Лободинська О.М., Гриджук О.Є. Формування соціальних навичок студентів: проблеми й перспективи.  Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. Львів, 2020, том 30, № 3. С. 116-121.
 14. Гриджук О. Є. Дидактична гра як засіб розвитку й закріплення лексичних навичок іноземних  студентів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2020. № 2. С.23-33.

 

Last modified on Понеділок, 26 жовтня 2020 11:49

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper