Видатному вченому ННІ ІМАКІТ - 85!

bybliuk 8516 червня 2020 року
професору, доктору технічних наук,
Нес­то­ру Івановичу Биб­лю­ку
ви­пов­нюється 85 ро­ків
!

Майже усе сві­до­ме жит­тя Нес­то­ра Биб­лю­ка не­роз­рив­но пов’яза­но з лі­со­вою га­луз­зю і На­ці­ональ­ним лі­со­тех­ніч­ним уні­вер­си­те­том Ук­ра­їни. Після навчання в аспірантурі він пройшов шлях від асистента до професора: у 1993 році першим в Україні захистив докторську дисертацію з моделювання процесів руху лісотранспортних машин, з 1994 до 2015 року – незмінний завідувач кафедри лісових машин, у 1997-2004 рр. – голова спеціалізованої вченої ради “Машини і процеси лісівничого комплексу” і ще до сьогодні є членом спеціалізованої вченої ради “Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт”.

Знаємо Вас, Несторе Івановичу, як видатного вченого у галузі динаміки лісових машин та екологічних технологій лісокористування, прекрасного педагога,  нев­том­но­го гро­мадсь­ко­го ді­яча, ак­тив­но­го учас­ни­ка ху­дожньої са­мо­ді­яль­нос­ті та виз­на­но­го спортсме­на-ама­то­ра. Цінуємо Вас за людяність, працьовитість, скромність, любов до життя і Карпатського краю.

З на­го­ди слав­но­го юві­лею зичимо Вам міц­но­го здо­ров’я, дов­го­літ­тя, окрилених перспектив, невичерпної енергії та но­вих творчих здо­бут­ків.

Нехай на Вашому життєвому шляху завжди променіє сонце і голубіє небо, а серце зігрівають теплі слова близьких та рідних людей і любов до лісу та рідної Гуцульщини, яким Ви присвятили все своє життя і не мислите себе поза ними.

З роси і води Вам, дорогий ювіляре!

З повагою, колектив кафедри лісових машин

Last modified on Понеділок, 15 червня 2020 13:00

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper