СЕМІНАР-ТРЕНІНГ “РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ФОРМ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ УНІВЕРСИТЕТУ”

seminar 116 вересня 2019 року в університеті відбувся семінар на тему Розширення можливостей реалізації форм академічної мобільності учасниками освітнього процесу університету. Цей захід здійснювався на виконання ухвали Вченої ради університету від 20 червня 2019 року.

У семінарі взяли участь науково-педагогічні, наукові та адміністративні працівники, докторанти, аспіранти та студенти університету.

Розпочинаючи семінар, проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків, доц. Борис М.М. у вступному слові відзначив:

- Наш університет здійснює міжнародну діяльність для реалізації завдань, передбачених “Стратегією розвитку міжнародної діяльності НЛТУ України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України”. За останні чотири роки нам вдалося наблизитися до виконання кількісних і якісних індикаторів Стратегії. Однак, ми ще не досягнули очікуваного зростання кількості дисциплін іноземними мовами, запровадження англомовної освітньої програми подвійного диплому та збільшення кількості студентів і викладачів, які беруть участь у міжнародних конференціях, проєктах та програмах обміну.

seminar 3Відповідно до статистичних даних щорічно 20-30 НПП та до 10 студентів беруть участь у міжнародних проектах та заходах. Звичайно, нам хотілося би покращити ці показники.

- Інтернаціоналізація університету – складний процес, однак необхідний для нашої інтеграції у європейський та світовий освітньо-науковий простір. Розуміючи, що комунікація учасників освітнього процесу – це дієвий інструмент для інтернаціоналізації університету, ми запланували проведення семінару, на якому активні ННП та студенти поділяться особистим досвідом подачі заявок для отримання міжнародних ґрантів та стипендій.

Очікуваними результатами семінару-тренінгу для учасників є насамперед здатність та вміння:

- розуміти специфіку, документи і процедури відбору проектів;

- готувати самостійно проектні заявки;

- отримувати стипендії/гранти для навчання/стажування.

seminar 11- Сьогодні в нас перший семінар такого плану. За його результатами ми врахуємо усі переваги та недоліки його проведення, однак сподіваємося що семінар буде проводитися на постійній основі і буде корисним для всіх зацікавлених в міжнародній діяльності осіб – сказав проректор М. Борис.

 1. З доповіддю на тему Програма Горизонт – 2020: особливості подання аплікаційних заявок та реалізації проектів” виступив завідувач кафедри технології меблів та виробів з деревини, д-р техн. наук, професор Кійко О.А.

Слід сказати, що у 2018-1019 н.р. НПП університету виконували два міжнародні проекти за програмою “Горизонт-2020”: “POWER4BIO – Розширення можливостей всіх зацікавлених сторін на регіональному рівні щодо реалізації потенціалу європейської біоекономіки” (2018-2021, керівник – професор Кійко О.А.) та “DIABOLO – Розповсюдження, інтегрування і гармонізація лісової інформації з метою визначення біоресурсного потенціалу” (2014-2019, керівник – доцент Часковський О.Г.).

Професор Кійко О.А. поділився з присутніми особливостями подання аплікаційних заявок та реалізації проектів за програмою ГОРИЗОНТ – 2020. З метою активізації роботи у цьому напрямку Орест Кійко визначив такі перспективні напрямки удосконалення цієї роботи для нашого університету:

 • • адаптація закордонної парадигми функціонування університетів для умов НЛТУ України;
 • • активізація міжнародних контактів викладачами НЛТУ України;
 • • англійська мова – друга мова спілкування в НЛТУ України;
 • • всебічна підтримка існуючих міжнародних проектів;
 • • створення робочих груп із залучення грантових коштів.
 1. З доповіддю на тему Програма Європейського співробітництва у галузі науки і техніки (COST): як отримати фінансування на створення дослідницьких мереж COST Actions виступила доцент кафедри екологічної економіки, канд. екон. наук, доцент Загвойська Л.Д.

seminar 7У 2018-2019 н.р. НПП проводили наукові дослідження та брали участь у конференціях та робочих зустрічах в рамках програми Європейської співпраці в галузі науки і технології COST за п’ятьма проектами: COST Action FP1403 “Інтродуковані деревні види для європейських лісів” (проф. Лавний В.В.), COST Action FP1402 “Основи конструктивного дизайну деревини – від досліджень до стандартів” (проф. Сопушинський І.М.), COST Action CA15206 “Плата за послуги екосистем” (проф. Лавний В.В., доц. Загвойська Л.Д., асист. Василишин Х.Р.), COST Action CA15226 “Ведення лісового господарства в гірських регіонах з урахуванням кліматичних аспектів” (асп. Пелюх О.Р.), COST Action CA15216 “Європейська мережа експертизи біоадгезії: фундаментальні знання для просування передових технологій зв’язування” (проф. Бехта П.А.).

Доцент Загвойська Л.Д. розповіла що таке COST Actions можливості та особливості роботи у таких проектах, а також як отримати фінансування на створення дослідницьких мереж у рамках COST Actions.

 1. З доповіддю на тему Проекти міжнародної кредитної мобільності програми Еразмус+: особливості подання заявок університетом та учасниками” виступив доцент кафедри екологічної економіки, канд. екон. наук, доцент Адамовський О.М.

Слід сказати, що університет бере активну участь в програмах ЄС Еразмус+ за напрямом КА1 та КА2. За останні 4 роки нам вдалось організувати більше 100 мобільностей та восени цього року ми розпочинаємо реалізацію проєкту  за напрямом КА2 “Підтримка визнання кваліфікацій університетами України”. Мета проєкту – вироблення, апробація і запровадження механізму визнання кваліфікацій університетами України.    

Доцент Адамовський О.М. розповів про особливості подання заявок університетом та НПП за напрямом КА1. Детально зупинився на функціях ВМЗ.

В доповнення студентка Ірина Броговська розповіла про свій особистий досвід щодо подання заявки на навчання в Університеті Вальядоліду та перебування там в рамках проєкту міжнародної кредитної мобільності.

 1. З доповіддю на тему Можливості Програми Балтійського Університету для студентів, дослідників і викладачів” виступила доцент кафедри екологічної економіки, канд. екон. наук, доцент Загвойська Л.Д.

seminar 5Доречно зауважити, що у 2018-2019 н.р. НПП та студенти університету взяли участь у декількох заходах Програми Балтійського Університету, зокрема:

 • • читання дисциплін “Sustainable Development” і “Product Design and Life Cycle Assessment” для студентів бакалаврських і магістерських програм у рамках угоди з ПБУ з можливістю отримання диплому ПБУ про вивчення цих дисциплін;
 • читання лекції в рамках літнього курсу ПБУ в Гамбурзькому університеті прикладних наук (Німеччина, доц. Загвойська Л.Д.);
 • • участь у навчальному курсі “Концепція сталого розвитку у викладанні та навчанні”, організованому Академією АБО, (Фінляндія, доц. Максимець О.В., доц.. Паславський М.М.);
 • • участь студентів та аспірантів у 3 міжнародних тренінгах і конференціях з проблем сталого розвитку (Лесюк Г.М., Бичук Ю.);
 • • участь у проекті “Iнтернаціоналізація у практиці» (м. Уппсала, Швеція, Лесюк Г.М.);
 • • проведення ювілейного 20-го Міжнароднього Літнього курсу ПБУ “Інновації сталості в економіці замкнених циклів” в НЛТУ України у 2019-2020 н.р. (керівник курсу – проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків, доц. Борис М.М., координатор – доц. Загвойська Л.Д.).

Доцент Загвойська Л.Д. розповіла про можливості Програми, які існують для студентів і НПП університету, оскільки у перелічених заходах Програми були залучені переважно ННП кафедр і студенти ННІ ЕЕМ.

В доповнення студент Юрій Бичук поділився особистим досвідом участі у заходах Програми мережі Балтійських університетів.

 1. З доповіддю на тему Фінансування проектів та отримання стипендій Німецької служби академічних обмінів (DAAD)” виступили проректор з наукової роботи, професор Лавний В.В. та професор кафедри екологічної економіки Соловій І.П.

Слід зауважити, що у 2018-2019 н.р. НПП та аспіранти університету проводили наукові дослідження у рамках двох проектів, фінансованих Німецькою службою академічних обмінів DAAD.

Враховуючи те, що професор Лавний В.В. у 2018-2019 н. р. був запрошений як гостьовий лектор за підтримки DAAD, він поділився власним досвідом про можливості отримання стипендії для гостьових лекторів, а професор Соловій І.П. який виконував дослідження у галузі лісової політики в Технічному університеті Дрездена і Університеті Геттінгена – про фінансування проектів та отримання стипендій Німецької служби академічних обмінів DAAD для проведення досліджень.

 1. З доповіддю на тему Як отримати стипендію Програми академічних обмінів ім. Фулбрайта (США)?” виступив доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, канд. екон. наук, доцент Польовський А.М.

Оскільки, окрім можливостей закордонних стажувань та навчання, які створюються адміністративними службами університету та активними НПП, завжди є шанс пройти стажування, навчання чи тренінг в іноземних ЗВО, подаючи заявки самостійно, доц. Польовський А.М. поділився особистим досвідом того, як отримати стипендію Програми академічних обмінів ім. Фулбрайта (США).

Програма академічних обмінів ім. Фулбрайта надає змогу проводити наукові дослідження в американських університетах, а також пропонує навчання на здобуття ступеня магістра. Програма спрямована на обмін фахівцями між Україною та Сполученими Штатами Америки, розвиток освіти та науки та підвищення професійного рівня викладачів вищих навчальних закладів України. Детальна інформація щодо можливостей здобуття стипендій Програми ім. Фулбрайта розміщена на сторінці http://www.fulbright.org.ua/.

 1. З доповіддю на тему Як отримати стипендію програми Visby (Шведський інститут) на проведення наукових досліджень?” виступила асистент кафедри лісівництва, канд. біол. наук Мацях І.П.

Слід сказати, що окрім стипендії Програми академічних обмінів ім. Фулбрайта, яка є доволі відомою, існує низка інших стипендіальних можливостей, зокрема стипендія програми Visby (Шведський інститут).

Асистент Мацях Ірина Павлівна (одна з двох стипендіатів програми від нашого університету за останні 5 років) поділилася особистим досвідом як отримати фінансування на проведення наукових досліджень за цією програмою.

Після доповідей проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків, доцент Борис М.М. висловив подяку спікерам та учасникам семінару. Усіма присутніми проаналізовано переваги і недоліки семінару, були висловлені побажання щодо його вдосконалення. Проректор Борис М.М. заявив про готовність ректорату університету підтримувати ініціативи НПП і студентів щодо розвитку міжнародної академічної мобільності та відкритість до нових пропозицій.

 Інженер ВМЗ

Іванна Шевченко

Last modified on Середа, 25 вересня 2019 14:46

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper