era3   era1

15 січня 2021 року Національним  Еразмус+ Офісом в Україні за участі представника Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА, Брюссель) Belen Enciso, координаторів та виконавців Еразмус+ CBHE проєктуПідтримка визнання кваліфікацій для українських університетів” проведено он-лайн превентивний моніторинг виконання цього проєкту.

Мета моніторингу – аналіз виконання етапів проєкту, запланованих на перший рік його реалізації, а також досягнень та отриманих результатів під час виконання проєкту.
У процесі моніторингу було обговорено та проаналізовано: 

 •  вплив проекту на інтернаціоналізацію університету (координатори проектів від університетів-партнерів; від НЛТУ України – проректор Борис М.М.);
 •  досягнуті результати під час виконання робочих пакетів WP1 “Аналіз існуючих стандартів та методологій” і WP2 “Розроблення методології визнання” (презентація-звіт національного координатора, професора Захарченка В.М.);
 •  результати виконання проєкту в університетах-партнерах, вплив проєкту на інституційному рівні, залучення студентів та інших стейкхолдерів, синергія проєкту з іншими проєктами (координатори проєкту та керівники робочих груп від університетів-партнерів; від НЛТУ України – професор Кійко О.А.);
 •  досвід університетів-партнерів щодо визнання іноземних кваліфікацій, потреба розроблення методичних рекомендацій щодо визнання результатів інформального та неформального навчання (учасники проекту, стейкхолдери; від НЛТУ України – керівник НМВ доц. Салабай Р.Г., студ. ННІ ДКТД Давид Хмільовський);
 •  забезпечення сталості результатів проєкту;
 •  фінансовий менеджмент проєкту.

Консорціумом (вітчизняними та зарубіжними університетами – учасниками проєкту) в процесі реалізації проєкту QUARSU:

 • напрацьовано опитувальник для українських ЗВО з метою визначення потреб і практики визнання кваліфікацій та результатів попереднього навчання українськими ЗВО;
 •  розроблено план поширення результатів проєкту (“Dissemination and Exploitation Plan”);
 •  створено веб-сайт проєкту та профілі у соціальних мережах (Facebook, Twitter, LinkedIn);
 •  проведено семінар для працівників університетів-партнерів “Support of the qualifications recognition for the Ukrainian universities”;
 •  сформовано специфікації для закупівлі обладнання для університетів – учасників проекту;
 •  підписано партнерські угоди та прийнято внутрішньоуніверситетські положення та накази для менеджменту проєкту (щодо формування робочих груп проєкту та фінансового менеджменту).

Представники Національного Еразмус+ офісу в Україні досить високо оцінили реалізацію проєкту та порекомендували приділити увагу забезпеченню сталості проєкту, зокрема зростанню на національному рівні впливу очікуваних результатів проєкту щодо методології визнання кваліфікацій, отриманих у результаті інформального та неформального навчання.

Проректор з науково-педагогічної виховної роботи та

міжнародних зв’язків, доцент Борис М.М.

Завідувач кафедри технологій меблів і

виробів з деревини, професор Кійко О.А.

В.о. начальника відділу міжнародних зв’язків Лесюк Г.М.

“THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN”

winter unfu

Шановні лісотехніки!

Вітаю Вас із Новим 2021 роком і Різдвом Христовим!

Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, добра, злагоди та впевненості в подоланні тимчасових
труднощів. Нехай невичерпним буде Ваше джерело віри, надії й любові до нашої України,
а мир і злагода навіки запанують у нашому спільному домі!

В е с е л и х   С в я т!   Щ а с ли в о г о   Н о в о г о   ро к у !

З повагою
В.о. ректора                                   Ю. Туниця

main photo9 та 10 грудня 2020 року в Одеському Національному політехнічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт студентів освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» спеціальності 073 «Менеджмент» на освітніх рівнях «Бакалавр» та «Магістр».
На конкурс надійшло понад 40 випускних робіт студентів провідних закладів вищої освіти України. Найкращі роботи були заслухані у формі дистанційної конференції. Були присутні члени журі, студенти-доповідачі та їх наукові керівники.
Оцінювання робіт здійснювалось журі, до складу якого входили відомі науковці у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності провідних університетів України. До складу журі також входила доцент кафедри менеджменту ЗЕД Національного лісотехнічного університету України Максимець О.В.
Студенти випускники кафедри менеджменту ЗЕД НЛТУ подали на конкурс три кваліфікаційні роботи бакалаврів та три кваліфікаційні роботи магістрів.
За результатами незалежного оцінювання робіт та виступів студентів роботи лісотехніків були відзначені як одні з найкращих, зокрема:
- І місце у категорії «бакалавр» виборола Мурська Ольга Андріївна із роботою на тему «Проблеми та перспективи експорту м’яких меблів (за матеріалами ТОВ «Фаворіс»)», (науковий керівник доц., к.е.н. Кульчицької Е.А.);
- ІІ місце у категорії «магістр» виборола Замроз Марія Іванівна із роботою на тему «Дослідження перспектив налагодження експорту фіто чаїв та їх просування через соціальні мережі (за матеріалами ДП «Жовківське лісове господарство») (науковий керівник доц., к.е.н. Кульчицької Е.А.).
В різних номінаціях роботи також відзначені грамотами:
- За найбільш змістовний аналіз ефективності експортної діяльності досліджуваного підприємства - випускна кваліфікаційна робота бакалавра Корнійчук Анастасії Ярославівни (науковий керівник к.е.н. Юрків Н.М.);
- За комплексний характер аналітичного дослідження - випускна кваліфікаційна робота бакалавра Федиш Богдана Володимировича (науковий керівник ст. викл. Вайданич Т.В.);
- За детальний аналіз структури ключових показників ефективності - випускна кваліфікаційна робота магістра Антосевич Софії Василівни (науковий керівник доц., к.е.н. Максимець О.В.)
- За креативність аналітичного дослідження - випускна кваліфікаційна робота магістра Чалайдюк Юлії Володимирівни (науковий керівник доц., к.е.н. Дідович І.І.).

Щиро вітаємо студентів кафедри менеджменту ЗЕД та наукових керівників з черговим підтвердженням високого рівня випускових робіт.
Бажаємо плідних успіхів у майбутньому!

Завідувач кафедри менеджменту ЗЕД
Доц. Матвеєв М.Е.

040121 7Студенти та викладачі НЛТУ України є учасниками проєкту «Підприємницький університет». У грудні 2020 року студенти освітньо-професійної програми «Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей» успішно завершили участь в пілотному проєкті, який реалізується Громадською організацією «Платформа інноваційного партнерства» (YEPТМ) спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством освіти і науки України, Українським фондом стартапів за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

В НЛТУ України у реалізації проєкту «Підприємницький університет» були задіяні:

 • завідувач кафедри технологій меблів та виробів з деревини Кійко О.А.;
 • доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Кульчицька Е.А.;
 • старший викладач кафедри технологій меблів та виробів з деревини Солонинка В.Р.;
 • старший викладач кафедри менеджменту організацій і адміністрування Шведюк Ю.В.

У процесі вивчення курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами» студенти групи ДТІ-23 мали можливість ознайомитись з особливостями стартап екосистеми, основними принципами формування команди для розвитку власного бізнесу, оволодіти інструментами дизайн мислення (емпатія, пошук проблеми, пошук ідей, прототипування, тестування), отримати практичні навики з побудови бізнес моделі Lean Canvas, сформулювати унікальну ціннісну пропозицію товару або послуги, освоїти інструменти для customer development (гіпотеза → експеримент → тест → інсайти), ознайомитись з основними етапами розвитку команди, навчитись створювати мінімальний життєздатний продукт (Minimum Viable Product, MVP) та оцінювати потенціал масштабування стартапу, отримати знання з основ маркетингу для стартапів, зрозуміти особливості функціонування венчурного ринку, можливості залучення інвестицій та навчитись правильно презентувати свої бізнес-ідеї.

Теоретичні знання, отримані в процесі вивчення курсу, студенти активно апробували на практичних заняттях, під час роботи в командах над власними бізнес-ідеями, презентаціями стартапів для експертів, приймали участь в студентських наукових конференціях, які проходили на кафедрах менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та менеджменту організацій та адміністрування. Студенти мали можливість поспілкуватися з випускниками НЛТУ України, які мають практичний досвід запуску власного стартапу, дізнатися про основні виклики, перешкоди, досягнення, успіх та перші невдачі, віру, мотивацію і стимул завжди рухатися вперед. Такі зустрічі допомогли студентам краще зрозуміти відмінність між стартапом і традиційним підходом до ведення бізнесу, мотивували студентів активно розвивати власні бізнес-ідеї.

 

Студенти-слухачі курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами» розпочали роботу над двома стартапами: «Good memories» - виготовлення об’ємних 3D картин з натуральної деревини та «CraftLviv» - майстерня з виготовлення крафту на замовлення для косплею або одержання атрибуту улюбленого твору/персонажу. Сподіваємось студенти й надалі розвиватимуть свої проєкти. Так, стартап-інкубатор YEP оголосив конкурс студентських стартапів, фінал якого відбудеться 9 лютого 2021 року. Студенти-учасники конкурсу матимуть можливість у січні 2021 року попрацювати з менторами YEP над перетворенням своєї бізнес-ідеї на повноцінний продукт, отримати нові знання та цінні поради від експертів, здобути корисний практичний досвід, розширити коло знайомств, реалізувати можливості щодо професійного та персонального росту тощо.

Запрошуємо студентів активно долучатися до ініціативи «Підприємницький університет», реалізовувати свої підприємницькі здібності та таланти, об’єднувати навколо себе творчих, креативних людей, ділитися своїми знаннями, вміннями та створювати корисні товари або послуги, які здатні значно полегшити наше життя. Сподіваємось вже наступного року студенти спеціальностей «Деревообробні та меблеві технології» та «Менеджмент» продовжать активно розвивати стартап рух в університеті та внесуть свій вклад в розбудову підприємницької екосистеми в Україні. Участь в проєкті «Підприємницький університет» є гарним майданчиком для валідації бізнес-ідей, об’єднання активної спільноти молодих людей, які прагнуть змін і готові до активних дій. Даний проєкт є також цікавий і корисний для викладачів, які мають можливість постійно підвищувати кваліфікацію в тематиці підприємництва та інновацій, приймати участь у тренінгах, семінарах, вебінарах.

Кійко О. А., завідувач кафедри технологій меблів та виробів з деревини
Кульчицька Е.А. доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Солонинка В.Р. ст. викладач кафедри технологій меблів та виробів з деревини
Шведюк Ю.В. ст. викладач кафедри менеджменту організацій і адміністрування

 ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТУ вересні 2020 року YEP спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством освіти і науки України, Українським фондом стартапів за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» запустили ініціативу «Підприємницький університет». Головна мета проєкту — вивести університетське підприємництво в Україні на якісно новий рівень та запустити тренд на створення стартапів серед молоді і студентів.

У рамках пілотного проєкту в осінньому семестрі 2020 року YEP  запустив академічний курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами», який був інтегрований до навчальних планів пілотних університетів.

Участь у пілотному семестрі взяли 108 викладачів та 2500 студентів з 64 університетів з 29 міст України. Протягом 4 місяців викладачі провели майже 3000 лекцій та воркшопів, а студенти пропрацювали понад 400 стартап ідей. За період з вересня до грудня команда YEP отримала більш ніж 6000 фідбеків. За відгуками як викладачів, так і студентів курс є одним з найкорисніших в університетах. Більшість університетів вже підтвердили свою участь у наступних семестрах. Крім того, на весняний семестр 2021 року до викладання курсу планують доєднатися ще 26 викладачів з 12 нових університетів.

Показовим є факт, що не тільки студенти зацікавились створенням стартапів, а й викладачі. Отже, «Підприємницький університет» створює нову підприємницьку культуру та спільноту на різних університетських рівнях в Україні.  

18 грудня YEP провів підсумковий Форум для викладачів пілотного семестру. Результати першого півріччя показали високий рівень зацікавленості та відкритості університетів до теми підприємництва, а також великий потенціал університетського підприємництва в Україні. На форумі самі викладачі підтвердили свою жагу до розвитку напрямку. Це дуже важливо в контексті розвитку всієї екосистеми та цифрової економіки країни. Реалізація такого потенціалу потребує подальших зусиль команди для покращення контенту, залучення нових університетів, постійного підвищення кваліфікації викладачів, розвитку рівня інноваційного менеджменту керівництва університетів та створення можливостей для подальшого розвитку студентських стартапів.

У лютому 2021 р. буде проведено перший національний фінал конкурсу студентських стартапів. Для участі в конкурсі вже отримано більше 100 анкет від студентських команд.                            

***

«Підприємницький університет» — ініціатива, що має на меті створення підприємницьких університетів в Україні, тобто університетів з потужною культурою підприємництва і стартап-інфраструктурою. З вересня 2020 року в 76 університетах розпочався курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами». Ініціатива реалізується мережею стартап-інкубаторів YEP спільно з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».      

Мережа стартап-інкубаторів YEP створює екосистему молодіжного підприємництва в Україні та Східній Європі, яка надає можливості молоді для персонального та професійного розвитку. Це можливість без ризиків спробувати себе в підприємництві та запустити власний стартап за 3 місяці.

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (USAID КЕУ) підтримує стартапи й малі та середні підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також сприяє формуванню ефективної торгової політики, щоб забезпечити МСП можливістю скористатись перевагами від міжнародної торгівлі.

2020 12 28 13 13 22На чемпіонаті України 2020 WPF KRAWA з пауерліфтингу, який відбувся 19-20 грудня 2020 року в м. Харків, студент групи МГ-41 Гризло Богдан Олегович зайняв ІІ місце з жиму лежачи у ваговій категорії до 67,5 кг з результатом 120 кг. Таким чином Богдан виконав класифікацію у майстри спорту.

 

Свої перемоги Богдан здобуває під гаслом: “Життя – це рух! Рух – це спорт!”.

 

Вітаємо Богдана Олеговича та зичимо нових спортивних звершень в Україні та на міжнародних аренах.

 

2020 12 28 13 13 252020 12 28 13 13 24

ОГОЛОШЕННЯ

ogoloshenyaВ університеті відбудуться вибори представників із числа студентів 
для участі у виборах ректора 
Державного вищого навчального закладу 
“Національний лісотехнічний університет України”

 

Навчально-наукові інститути

Дата

Час

Місце проведення

ННІ ЛСПГ

29.12.2020 р.

9.00-12.00

вул. Природна, 19
(корп. 6, ауд. 30)

ННІ ІМАКІТ

29.12.2020 р.

9.00-13.00

вул. Природна, 19
(корп. 6, ауд. 25)

ННІ ДКТД

29.12.2020 р.

9.00-15.00

вул. Залізняка, 11
(корп. 2, ауд. 30)

ННІ ЕЕМ

29.12.2020 р.

9.00-15.00

вул. Генерала Чупринки, 105
(корп. 1, ауд. 505)

Списки кандидатів у представники з числа студентів від ННІ розміщено на сайтах інститутів.

Явка усіх студентів денної форми навчання обов’язкова.

Виборча комісія студентів

132511772 198871805230579 3956650546321521890 n

 

Вітаємо студентку групи ЕКОз-62м

Лопушанську Юлію

з перемогою у конкурсі на участь у
Програмі стажування молоді в
Апараті Верховної Ради України 2021.

Нашому представнику ННІ ЕЕМ вдалося переконати Комісію з питань стажування, що саме вона маєте стати інтернкою 2021.

 

Загалом було подано 489 заявок
з яких відбір пройшло 53 стажери.

11У п'ятницю, 18 грудня 2020 року у Національному лісотехнічному університеті України проведено День відкритих дверей для студентів 4 курсу Кременецького лісотехнічного коледжу спеціальності «Обробка деревини». 

Вже стало доброю традицією в Навчально-науковому інституті деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну (ННІ ДКТД) проводити щорічні Дні відкритих дверей зі студентами випускових курсів коледжів та вищих професійних училищ, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів.

У залі засідань вченої ради відбулася зустріч студентів Кременецького лісотехнічного коледжу з проректором з наукової роботи Лавним Василем Володимировичем та директором ННІ ДКТД Маєвським Володимиром Олександровичем – в минулому також випускниками цього ж коледжу.

Про навчання студентів спеціальності «Деревообробні та меблеві технології» в університеті, їхню практичну підготовку, міжнародну співпрацю та дозвілля розповів директор ННІ ДКТД Володимир Маєвський. 

Заступник директора ННІ ДКТД Ігор Соколовський провів екскурсію територією, навчальними корпусами, ознайомив з історією та структурою університету. Він розказав студентам про випускників Кременецького лісотехнічного коледжу, які працюють в Національному лісотехнічному університеті України, серед яких семеро викладачів у ННІ ДКТД.

Заступник директора ННІ ДКТД Ігор Соколовський ознайомив студентів Кременецького лісотехнічного коледжу з особливостями вступу у 2021 році до НЛТУ України, структурою фахового вступного випробування. 

Професор кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу Іван Сопушинський у Музеї деревини ознайомив студентів коледжу з історією створення музею, експонатами деревини, цінними породами деревини, лісовим фондом України та акцентував увагу на актуальності вивчення дисципліни деревинознавства. 

12 1

Більш детальніше відбулося знайомство з навчальними лабораторіями інституту.

Завідувач кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів ознайомив із основними курсами, які читаються на кафедрі, та навчально-виробничою лабораторією на базі деревообробного обладнання австрійської фірми “Felder”

14

Доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комунікацій Андрашек Йосип Володимирович наголосив на актуальності знань на виробництві із сушіння і захисту деревини, особливостях виготовлення і застосування термодеревини.

13

На завершення завідувач кафедри технологій меблів та виробів з деревини Кійко Орест Антонович разом із доцентом Кушпітом Андрієм Степановичем розповіли студентам Кременецького лісотехнічного коледжу про структуру навчального процесу, що провадиться викладачами кафедри ТМВД для спеціальності «Деревообробні та меблеві технології», про особливості вивчення комп’ютерних програм для розроблення технологічного процесу виготовлення меблевих виробів, про інноваційну освітню міжнародну програму «Спеціальний тиждень», що уже третій раз поспіль проводиться в НЛТУ України спільно із викладачами та студентами університету прикладних наук м. Берн (Швейцарія).

Окрім зустрічі з дирекцією ННІ ДКТД, студенти мали також зустріч з випускниками Кременецького лісотехнічного коледжу, які вже навчаються в ННІ ДКТД за спеціальністю «Деревообробні та меблеві технології», які поділилися своїми враженнями про НЛТУ України.

15

Традиційно другою частиною Дня відкритих дверей було знайомство зі Львовом. 

 Підготував: Ігор Соколовський

Нещодавно  з ініціативи ректора, академіка НАН України Юрія Туниці в НЛТУ України у співпраці з Гамбурзьким університетом прикладних наук відбувся  міжнародний науковий семінар "Вплив "Північного Потоку 2" та інших підводних газопроводів на довкілля та економічну сталість".
Оприлюднюємо Балтійське Коммюніке, ухвалене за результатами тривалого і ретельного обговорення  основних ідей і пропозицій семінару - англ.і укр. мовою.

 

BALTIC COMMUNIQUÉ From the Second Workshop on the Environmental Impact and Economic Sustainability of Nord Stream 2 and Other Submarine Natural Gas Pipelines

 logo

БАЛТІЙСЬКЕ КОМЮНІКЕ З другого семінару з питань впливу на довкілля та економічну стійкість Північного потоку 2 та інших підводних газопроводів природного газу

ogoloshenya

Оголошення

Шановні студенти, якщо Ви бажаєте бути обраними делегатами на виборах ректора (17.02.2021р.) просимо надіслати свої заявки на пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .
Прийом заяв триває: з 23.12.2020р. до 24.12.2020р. 23.00.

Вибори делегатів відбудуться 29.12.2020р. таємним голосуванням по інститутах. Про деталі повідомимо пізніше.

Зразок заяви подано нижче.

Студентській раді НЛТУ України 
від
ПІБ

Заява

я, ПІБ, студент (назва групи) прошу розглянути мою кандидатуру, як делегата від (назва інституту, в якому ви навчаєтесь) на виборах представників від ННІ.

Дата                                                                                                                                                                                                                                                            Підпис

IMG 0695РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ

І етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та

І етапу XХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

4 і 25 листопада 2020 р. о 16.20 год. відбулися І етап ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та І етап XХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для студентів перших–других курсів усіх спеціальностей Національного лісотехнічного університету України. Цьогорічні конкурси проводилися за допомогою ґугл-додатку «Класрум», оскільки у Національному лісотехнічному університеті України з 19.10.2020 р. дистанційна форма навчання. Участь у написанні конкурсних завдань взяли студенти першого та другого курсів різних спеціальностей НЛТУ України. За підсумками проведення І етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка для студентів усіх спеціальностей Національного лісотехнічного університету України перше місце здобула Пашко Софія (студентка групи Д-11), друге – Мандзюк Марія (студентка групи Д-11), третє – Коваль Ангеліна (студентка групи Д-11). Переможці взяли участь у другому (обласному) етапі ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, який відбувався дистанційно 7.12.2020 р. у форматі ZOOM-конференції.

За результатами проведення І етапу XХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для студентів І – ІІ курсів різних спеціальностей Національного лісотехнічного університету України місця переможців були розподілені таким чином:

І місце посіла студентка групи Д-11 Коваль Ангеліна,

ІІ місце – студентки групи Д-11 Гадзовська Олеся та Пашко Софія,

ІІІ місце – студентка групи Д-11 Годовицька Анастасія та студент групи ДТ-11 Савчук Владислав.

Коваль Ангеліна, Гадзовська Олеся та Пашко Софія як переможці І етапу взяли участь у другому (обласному) етапі XХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, який проводився дистанційно 14.12.2020р. у форматі ZOOM-конференції.

IMG 0699

21 грудня 2020 р. студентів-переможців І етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та І етапу XХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика було нагороджено дипломами та пам’ятними сувенірами.

Ірина Денис, Наталія Дуда

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper