Кафедра технологій лісопиляння, столярних і дерев'яних будівельних виробів

QIP Shot Screen 0171

 Завідувач кафедри ІТ, д.т.н. професор Білей Петро Васильович

 

 м.Львів, вул. Залізняка, 11

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 tlsdbv.nltu.edu.ua

bilei 150x15011

Завідувач кафедри,
доктор технічних наук, професор
Білей Петро Васильович

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

Бакалавр (повна та скорочена форма навчання):

Магістр:

Тематика наукових досліджень кафедри відповідає пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки, зокрема першому напрямку – фундаментальні дослідження з найважливіших (для деревообробної галузі промисловості) проблем природничих наук. Вказаний напрямок базується на основі досліджень і розробки прогресивних енерго- і матеріалоощадних технологій та сучасного обладнання в лісопиляльно-деревообробному і столярному виробництвах та дерев'яному домобудуванні. Проведено дослідження з метою розробки науково-обгрунтованих витрат деревини у виробництві пиломатеріалів та столярно-будівельних виробів (науковий керівник – к.т.н., доц. Ференц О.Б.). Досліджено та розроблено рекомендації використання голкофрез для шліфування деревини (науковий керівник – д.т.н., проф. Максимів В.М.). Виконано одну держбюджетну науково-дослідну роботу „Розроблення ресурсозберігаючих технологій виготовлення виробів з деревини з врахуванням її макроскопічних ознак” (науковий керівник – д.т.н., проф., Максимів В.М.)

Last modified on Tuesday, 17 December 2019 22:32

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2019 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Web Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper