Відбулося чергове засідання Вченої ради університету

vchena rada 528 лютого 2019 року в НЛТУ України відбулося чергове засідання Вченої ради університету, на якому хвилиною мовчання вшанували пам’ять проректора з наукової роботи НЛТУ України Максиміва Володимира Михайловича.

Згідно порядку денного першою було заслухано доповідь проректора з адміністративно-господарської роботи Цинтилюка Ю.І. та головного бухгалтера Бурда A.Л. «Про результати фінансово-господарської діяльності університету за 2018 рік та завдання на 2019 рік».

Про удосконалення системи національно-патріотичного виховання студентів університету доповіли голова координаційної ради кафедр гуманітарносоціальних дисциплін, завідувач кафедри історії України, політології та права, доц. Шептицъка Л.Б. та проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв ’язків, доцент Борис М.М. Вчена рада університету відзначила, що національно-патріотичне виховання студентів є постійним завданням і одним із пріоритетних напрямів у діяльності університету, яке повинно здійснюватися відповідно до методичних і організаційних засад, передбачених «Системою національно-патріотичного виховання студентів ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Ректор університету, академік Національної академії наук України Туниця Ю.Ю. розповів про роботу співробітників університету в організації та проведенні у Національній академії наук України круглого столу на тему «Про наукові дослідження впливу підводних газопроводів на довкілля і сталий розвиток». Юрій Юрійович закликав всіх долучитися до цієї важливої для кожного із нас справи.

Про результати виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему «Вища освіта України: стан законодавчого забезпечення, проблеми та напрями реформування» розповів проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних з в ’язків, доц. Борис М.М.

Професор кафедри лісівництва Лавний В.В розповів про участь делегації університету у семінарі за проектом «БаденВюрттемберг - українська лісова співпраця» в Університеті прикладних лісових наук (м. Роттенбург, Німеччина).

Далі  було заслухано доповідь директора ННІ ДТД, професора Маєвського В.О. про перейменування Навчально-наукового інституту деревооброблювальних технологій і дизайну. Він зазначив, що щорічне зростання кількості абітурієнтів та перспективи розвитку галузі інформаційних та комп’ютерних технологій є важливими факторами щоби внести часткові зміни в назву інституту та сформулювати її у такій редакції - Навчально-науковий інститут деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну (ННІ ДКТД). За його словами це сприятиме збільшенню кількості абітурієнтів, популяризації спеціальностей інституту та розширенню співпраці університету з провідними компаніями ІТ-профілю.

Директор ННІ МАКІТ, професор Ребезнюк І.Т. доповів про освітню програму та навчальний план підготовки іноземця за освітнім рівнем «бакалавр» зі спеціальності «Прикладна механіка».

Про рекомендацію до друку рукописів підручників, навчальних посібників, монографій та випуску № 1 тому 29 фахового видання “Науковий вісник НЛТУ України” за 2018 рік. Доповідачі: завідувачі кафедр, керівник редакційно-видавничого відділу Калинюк А. Т.

Юлія Гербут

 

Адреса

Національний лісотехнічний 
університет України
вул. Генерала Чупринки, 103, м.Львів, 79057
тел.: (032) 237 80 94, 237 79 88
E-mail: nltu@ukr.net

JoomShaper